Her finn du informasjon om reglement og dispensasjonar for Seljecup 2017.


* Dispensasjonar/overårige: Spelar som i serien har godkjent dispensasjon frå eigen krets kan delta. Sogn og Fjordane Fotballkrets sine reglar gjeld. På 7-ar lag maksimum 1 spelar med dispensasjon inkl. innbyttarar. På 5-ar lag kan det ikkje nyttast dispensasjonsspelarar.

I særlege tilfelle kan cupen innvilge unntak frå reglane. Vi minner om at bruk av spelarar med dispensasjon er siste utveg, ikkje for å styrke laget sportsleg, men for å gje den einskilde spelar eit tilbod.


* Samansette lag i kretsserien: må saman med påmeldinga vedlegge stadfesting frå eigen krets om at laget også spelar som eit samansett lag i kretsserien.


* Ein spelar kan berre spele på eit lag i same klasse.


Meir info. om reglement/turneringsreglar kjem etter kvart.

Powered by: Bloc