Velkommen til Seljecup 2019!

Selje Idrettslag har gleda av å ynskje velkommen til 25-års jubileum for vår tradisjonsrike og svært populære cup. Dei siste åra har det delteke ca. 130 lag med om lag 1100 spelarar frå ca.40 klubbar, hovudsakleg frå Sogn og Fjordane, Sunnmøre og Hordaland. 


Kampar, overnatting, matservering og alle aktivitetar føregår i og omkring Selje Idrettspark. Ny og moderne kunstgrasbane gjev flotte speletilhøve. Kamptidspunkta vert så langt råd tilpassa reiseavstand og ynskje frå klubbane. Vi gjer merksam på at vi må sette ei øvre grense for kor mange lag som kan delta i turneringa. Det løner seg difor å vere tidleg ute med påmeldinga, ”først til mølla......”  


Vi håpar på ein ny cupsuksess med fotball, vennskap og glede. La oss alle hjelpe kvarandre til FairPlay både på og utanfor bana. Selje IL har i mange år hatt eit stort fokus på FairPlay. På bakgrunn av dette har klubben tre gonger vore kåra til ”Årets FairPlay-klubb” i Sogn og Fjordane. Seljecup har også fokus på FairPlay, noko som vil vise igjen under cupen. 


Velkommen til årets fotballfest i Selje!

Levert av IdrettenOnline