23.12: God jul!

Postet av Selje IL - Fotball den 23. Des 2012

Selje IL ynskjer alle ei god jul!14.12: Samarbeidsavtale Selje og Flatraket

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Des 2012

På styremøte tidlegare i veka inngjekk Selje og Flatraket ein avtale, som vil styrke og utvikle samarbeidet mellom klubbane i åra som kjem. Avtalen inneber m.a. at Flatraket/Selje 2 stiller felleslag i 6.div. Det blir også samarbeid på fleire andre område, les "Pressemelding frå klubbane" under.....

 

PRESSEMELDING:

Naboklubbane Flatraket og Selje med samarbeidsavtale!

Klubbane har hatt samarbeidslag i 6.div. også for nokre år tilbake, og mange aldersbestemte spelarar frå Flatraket deltek kvart år på lag i Selje. Når klubbane no igjen går saman og etablerer eit formelt samarbeid, er avtalen meint å skulle gjelde fleire år framover og er langt meir omfattande enn tidlegare. Avtalen vil skape forutsigbarheit og gjere planleggingsarbeidet lettare, og vil styrke og vidareutvikle aktivitetstilboda i begge klubbane.

Flatraket søkjer primært samarbeid fordi dei vil få problem med å stille A-lag. Det er viktig å ha seniorfotball i bygda, og i samarbeid med Selje vil det vere råd å oppretthalde dette tilbodet i åra framover. Spelarar som ynskjer å trene meir og som har ambisjonar kan spele på Selje. Til saman ca. 45 spelarar vil vere disponible for dei to laga komande sesong.

Det er eit mål at alle spelarane skal kjenne seg som ei gruppe. Difor vert det ein kombinasjon av fellestreningar og separate treningar for laga. Det kjem også til å bli lagt opp til trenings- samlingar og sosiale tiltak for laga.

Idar Taklo/Ola Hove held fram som trenarar for Selje i 5.div. Frode Flataker/Andre Kupen får trenaransvaret for Flatraket/Selje 2 i 6.div. Trenarane kjem til å samarbeide om opplegg, treningar og kampar til beste for begge laga.

Samarbeidsavtalen som er inngått mellom klubbane inneber også at styra i klubbane vil ha nokre felles møter i løpet av sesongen. Klubbane kjem til å samarbeide om t.d. kurs, utdanning, prosjekt, FairPlay m.m.

Avtalen mellom klubbane omtalar også aldersbestemt fotball, der klubbane har eit uttalt ynskje om samarbeid. Det betyr at gutar og jenter på aldersfastlagde lag spelar på Selje, dersom ikkje Flatraket kan stille lag.

Klubbane ser svært positivt på samarbeidsavtalen som stakar ut kursen i åra framover. Samarbeidet vil venteleg vere med å styrke banda og relasjonane mellom bygdene også utanfor idretten.10.12: Seier for Nordfjord bylag gutar

Postet av Selje IL - Fotball den 11. Des 2012

Nordfjord gutar vann Bylagsserien for fyrste gong på 7 år. Nordfjord-Sunnfjord 5-1, Nordfjord-Sogn 3-0. Seljespelar Sebastian Grøttå f-99 var med i troppen. Sjå meir på www.haugenfotball.no

 

 11.12: Henting og sal av juletre

Postet av Selje IL - Fotball den 11. Des 2012

Henting av bestilte juletre og salg v/Selje stadion: FREDAG 14.des. frå kl.19-21 + LØRDAG 15.des. frå kl.12-15, SØNDAG frå kl.16-18. Salg fram til jul, kontakt Arne Hjertenes tlf. 91 36 64 64 eller Gunnar Sunde tlf.48 04 48 42.

Flotte norske juletre: vanleg norsk gran, Omorika (smal/fin gran), Nordmannsgran (edelgran).08.12: FairPlay-vinnarar 2012

Postet av Selje IL - Fotball den 9. Des 2012

På årsfesten for aldersfastlagde lag sist veke, vart det kåra "Årets FairPlay-spelar" på kvart lag. Vinnarane vart: Martin Grøttå, Aurora Austring, Kristoffer Rundereim, Maren Sofie Refvik og Kim-Frode Moldestad (Martin Grøttå manglar på bildet). Selje IL gratulerer!

 04.12: Selje IL er vinnar av FairPlay-prisen 2012!

Postet av Selje IL - Fotball den 4. Des 2012

Det er ei stor glede å kunne meddele at Selje IL er tildelt årets FairPlay-pris. Selje IL takkar alle som kvar på sin måte har bidrege til at klubben vinn denne flotte prisen. Les meir på Fotballkretsen si side, trykk på linken nedanfor..... 
Fair PLay kamp i Selje september 2012 | Foto: Selje IL

Selje er vinnar av Fair Play Prisen 2012!

SFFK gratulerer Selje IL som vinnar av Fair Play Prisen 2012

    


03.12: Ola og Idar trenar A-laget 2013

Postet av Selje IL - Fotball den 3. Des 2012

Som kjent går Ola og Idar laus på ein ny sesong som Seljetrenarar. Selje IL, Fotball er svært fornøgde med å ha dei to rutinerte og dyktige trenarane med vidare på laget. Etter ein god sesong i fjor ser vi med glede fram mot sesongen 2013. Vi er Selje..... 


28.11: ÅRSFEST torsdag 6.desember aldersf. lag og minilag

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Nov 2012

Årsfest for aldersfastlagde lag og allidrett/minilag vert torsdag 6.desember på KLUBBHUSET. Kl.17.30-19.00 for 2.-5.klasse og kl.19.30-21.00 for 6.-10.klasse. Vi håpar at også mange foreldre og andre kjem. Velkommen til alle!            Meir info., sjå under... ÅRSFEST 2012

for allidrett og aldersfastlagde lag

  torsdag 6.desember            på KLUBBHUSET

Selje Idrettslag inviterer alle spelarar/aktive, trenarar, oppmenn, dommarar, foreldre og andre til hyggeleg sesongavslutning:

Kl.17.30-19.00 Allidrett / minilag

(2. - 5.klasse)

Spelarar/aktive f. 2002-2003-2004-2005

 

Kl.19.30-21.00 Aldersfastlagde lag (6. - 10.klasse)

Spelarar/aktive f.1996-1997-1998-1999-2000-2001

 

· Premieutdeling

· Mat (pølse, brus, kaffi/kaker)

· Div. programinnslag

 

Vel møtt!

Helsing Selje IL

Fotballgruppa og Barne-/Ungdomsgruppa
22.11: FairPlay-vinnarar på Fosshaugane Campus

Postet av Selje IL - Fotball den 22. Nov 2012

Samarbeidslaget Stadlandet/Selje G12 vann FairPlay-konkuransen på årets Seljecup. Sist helg var spelarar, støtteapparat og foreldre på tur for å markere dette, og nytte premien frå hovudsponsor Sparebanken Vest på 5000,- som laget vann. Overnatting og badeland i Luster, omvisning og matservering på Campus, innmarsj og FairPlay-presentasjon før tippeligakampen Sogndal-Brann m.m. stod på programmet. Ein flott og minnerik tur for alle som var med. Stor takk til vår hovudsponsor Sparebanken Vest. Bildet: G12-laget på Campus (foto: Stig Høines)19.11: Honorært leiarstipend til Ola

Postet av Selje IL - Fotball den 19. Nov 2012

På Fotballkretsen si miljøhelg i Førde denne helga fekk Ola Hove tildelt Norges Fotballforbunds honorære leiarstipend (diplom, blomster og gåvesjekk). Ola har ei lang karriere i Selje IL både som spelar, trenar og tillitsvald. Han har vist eit stort og vedvarande engasjement for "Klubben i sitt hjerte". Han har ved sin innsats bidrege til positiv utvikling, aktivitet og sportsleg suksess. Ola har tidlegare blitt tildelt Fotballkretsen sin "Blå diplom" (2002), og Selje kommune sin idrettspris (2006). Selje IL gratulerer med den høge og velfortente utmerkinga!

Leiar SFFK Heidersteiknkomite Geir Navarsete (t.v) og leiar Sogn og Fjordane Fotballkrets Robert Endestad (midten), delte ut prisen til Ola.19.11: Blå diplom til Trond

Postet av Selje IL - Fotball den 19. Nov 2012

Trond Sætren fekk tildelt Fotballkretsen sin "Blå diplom" på SFFK si miljøhelg i Førde. Trond har ei lang karriere som spelar, trenar og anna i Selje IL. Han stiller alltid opp og har lagt ned ein flott innsats i klubben gjennom mange år. Selje IL gratulerer med velfortent utmerking!  


15.11: FairPlay-vinnarar til Sogndal-Brann

Postet av Selje IL - Fotball den 15. Nov 2012

I helga reiser G12 samarbeidslaget Stadlandet/Selje til Sogndal. Laget vann som kjent FairPlay-konkuransen på årets Seljecup, og dermed kr.5000 i premie.  I samarbeid med Hovudsponsor Sparebanken Vest er det lagt opp til eit innhaldsrikt og flott program på turen, med bl.a. innmarsj på tippeligakampen Sogndal-Brann på søndag. Vi ynskjer spelarar og støtteapparat lukke til!  Bildet av G12-laget på Seljecup 2012


06.11: Årsfest og utmerkingar A-lag 2012

Postet av Selje IL - Fotball den 6. Nov 2012

Årsfest for A-laget vart arrangert sist laurdag på Vaagen. Mykje folk til stades på flott avslutning av sesongen 2012. I tillegg til spelarpremiar og blomster til trenarar og støtteapparat, var det fleire utmerkingar. Joachim Refvik vart både toppscorar og årets spelar. Bildet: Årets spelar.....fleire bilde, sjå under....    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin og Andreas runda 100 obligatoriske kampar i 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espen vart kåra til årets FairPlay-spelar på A-laget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joachim vart årets toppscorar med 15 mål (av 42).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velfortente blomster til trenarane Ola og Idar.

 31.10: Selje IL 75 år i dag!

Postet av Selje IL - Fotball den 31. Okt 2012

Selje Idrettslag, som vart stifta 31.10.1937, er i dag 75år. Idrettslaget har, med unntak av krigsåra, hatt god og mykje aktivitet til glede for barn, unge og vaksne i alle desse åra. Også i jubileumsåret 2012 er det stor aktivitet i laget, som har ca. 450 medlemmer.      

                                     20.10: Velukka trenarforum med Lars Arne NIlsen

Postet av Selje IL - Fotball den 20. Okt 2012

ca. 20 trenarar og andre deltok på fredagens trenarforum med Hødd-trenar Lars Arne Nilsen. Lars Arne hadde fokus på spelestil og korleis dei jobbar med dette i Hødd. I tillegg spørsmål frå salen og fleire andre tema vart drøfta. Selje IL, Fotball takkar Lars Arne for ei spennande og inspirerande økt.

 20.10: Verdig og flott jubileumsmiddag, Selje IL 75år

Postet av Selje IL - Fotball den 20. Okt 2012

Fredag kveld var inviterte gjester og medlemmar samla til festmiddag på klubbhuset. Det vart ei verdig og flott markering av Selje IL sitt 75-års jubileum. Koldtbord, taler og gåver, programinnslag, kakebord, bildekavalkade og utstilling av Selje IL stod på menyen...... Bildet: Selje kommune v/ordførar Ottar Nygård overrekte flott gåve i rustfritt stål (laga av BFG på Flatraket).....Bilder m.m. sjå under....  

Kveldens toastmaster var leiar i Selje IL, Adrian Mortensen.

Ein bildekavalkade på ca. 200 bilder, frå Selje IL historia, vart vist under festen. Det var også laga til utstilling av drakter, pokalar, diplomar, lagbilder, gamle lagsprotokollar, Selje IL-effektar osv.

Til jubileet har Selje IL fått laga ei 75-års jubileumskrus, som alle deltakarane fekk med seg.

Eit innbydande koldtbord laga av Svein og Anne-Britt.

 

Festkaker var på plass.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre av "gamlekarane" var til stades under festen: Halfdan Hamre, Per Hamre, Bjørn Solheim. Halfdan vart intervjua av Atle Solheim. Halfdan (f.1925), fortalde med innleving og engasjement ting han hugsa frå 1937 og utover, til stor glede for alle som var til stades. Det var også opplesing frå lagsboka "Frispark", med stykke frå 50-åra. 

Maj Britt Aam Hamre las opp den levande forteljinga som Aksel Berge skreiv i 1945, frå ein fotballkamp mellom Selje og Syltefjorden.

Ordførar Ottar Nygård rosa idrettslaget for alt arbeidet som blir gjort og overrekte ei spesiallaga gåve til 75-års jubileet frå Selje Kommune.

   

Stadlandet IL v/Tone Drage helsa jubilanten med blomster og gode ord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flatraket IL v/Terje Ødegård helsa jubilanten med blomster og gode ord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovudsponsor Sparebanken Vest v/Arild Hove overrekte gåvesjekk (hos Bick-Foto) og takka for det framifrå samarbeidet mellom banken og idrettslaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sogn og Fjordane Idrettskrets v/Arve Heimdal helsa jubilanten med gåvesjekk og rosande ord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sogn og Fjordane Fotballkrets v/Jon Georg Rutledal helsa jubilanten med krystallvase og rosande ord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atle og Anne-Helen vart heidra av Selje IL med blomster og gåvesjekk.20.10: Flott jubileumsmarkering på laurdag

Postet av Selje IL - Fotball den 20. Okt 2012

Jubileumsfeiringa fortsette laurdag frå kl.12-15. Mykje folk deltok i toget som gjekk nedom Nabben. Etter toget var det div. aktivitetar på stadion for barna: 60meter, lengde, hesteskokast, pil og boge, kast liten ball, dribleløype med minimerke 1 og 2. Alle deltakarane fekk Selje IL sitt jubileumskrus som premie. På klubbhuset var det "bursdagsfeiring" med kaffi og kaker, utstilling av Selje IL effektar og bildekavalkade frå Selje IL historia. Det har vore ei flott jubileumsfeiring desse to dagane. Det er berre å seie vel blåst og ynskje alle i Selje Idrettslag lukke til vidare....Mange bilde frå laurdagens 75-års markering, sjå under.....     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.10: Trenarforum med Hødd-trenar, Lars Arne Nilsen

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Okt 2012

Selje IL, Fotball inviterar til trenarforum på fredag 19.oktober, kl.17.30-18.45 på Selje skule, med Lars Arne Nilsen. Lars Arne er trenar på 2.året for Hødd i Adecco-ligaen. Laget har som kjent hatt stor suksess i cupen i år, og spelt seg heilt fram til cupfinale mot Tromsø. Lars Arne skal ha fokus på spelestil og korleis dei jobbar med dette i Hødd. Han kjem garantert til å gje gode tips og inspirasjon denne kvelden. Etter samlinga er det jubileumsmiddag på klubbhuset, i høve at Selje IL er 75år.


14.10: Selje IL 75år: tog/aktivitetar/feiring, lørdag 20.oktober

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Okt 2012

I høve Selje IL fyller 75år, vert alle medlemmar, små og store, inviterte til jubileumsmarkering på lørdag 20.oktober kl.12-15. Oppmøte ved klubbhuset. Kl.12.00: Tog m/flaggborg og skulekorps til Nabben. Etter toget: Div. aktivitetar for barn på stadion. Jubileumspremie til alle som deltek. Kaffi/kaker og "bursdagsfeiring" på klubbhuset.


INVITASJON Jubileumsfest Selje IL 75år

Postet av Selje IL - Fotball den 2. Okt 2012

Selje IL vart stifta 31.10.1937, og feirar i år 75-år. Jubileet vert markert med jubileumsfest fredag 19.oktober kl.19, sjå invitasjon under. Alle velkomne til å melde seg på. (Det vert også aktivitetsdag på lørdag 20.oktober. m.m., meir info. kjem seinare)


Selje IL – 75 år!

Den 31. oktober 1937 vart Selje Idrettslag skipa!

I høve vårt 75-års jubileum,

inviterar vi noverande og tidlegare medlemmar til

Jubileumsmiddag på klubbhuset, Selje Idrettslag Fredag 19. oktober kl. 19.00

Kr. 150,-

Aldersgrense 16 år, alkoholfritt arrangement!

Påmelding innan 8. oktober til

Maj Britt Aam Hamre, tlf 99 29 59 74.

 29.09: "Månadens FairPlay-kamp"

Postet av Selje IL - Fotball den 30. Sep 2012

Flott kamp og avslutning av sesongen både på og utanfor bana, då Selje-Florø2 møttest til "Månadens FairPlay-kamp" for september. Før kampen hadde SFFK-utsending Rune Sunde samling med laga, og etter kampen var det servering av varm måltid til laga, dommartrio m.m. Fleire bilder, sjå under....

Sjå kva Fotballkretsen skriv om arrangementet: "Det vart ei flott og verdig ramme rundt siste Fair Play kamp i år, då Selje tok imot Florø 2 i 5.div.menn", Les hele saken                                  Bildet:Rune Sunde med FairPlay-prat før kamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haldningskontrakter Selje IL 2012

Postet av Selje IL - Fotball den 29. Sep 2012

Som eit av punkta i Handlingsplan FairPlay, utarbeida og innførte Selje IL, Fotball i 2011 haldningskontrakter for lag frå lillegut/lillejente o.e. Haldningskontraktane har vorte vidareførte i 2012, du finn den under.28.09: Selje-Florø2, 1-2

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Sep 2012

I "Månadens FairPlay-kamp" Selje-Florø 2 fredag kveld, var det Florø 2 som gjekk av med sigeren. Selje tok leiinga 1-0, men bortelaget kvitterte med to raske scoringar og fekk dermed alle tre poenga. Kampen kunne bikka begge vegar. Florø 2 hadde ballen mest og førte banespelet, men Selje hadde minst like mange klare målsjansar. Meir om kampen, sjå under....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seljetrenar Idar Taklo sa dette etter kampen: "Vi gjennomførte ein god kamp. Eg er stolt av gutane og den jobben dei gjer. Ramma rundt "Månadens FairPlay-kamp" var den aller beste, og kampen vart ei fin oppleving trass tap. Det var fin stemning både på og utanfor bana, og samling både før og etter kampen".

Selje sin kaptein Martin Hove gratulerer Florø2 som avdelingsvinnarar i 5.div.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ut frå sjansane og jobben som vi la ned, hadde vi fortent poeng i dag. Vi hang godt med, sjølv om Florø2 hadde ballen mest. Vi prøvde å spele fotball langs bakken, og spelte til tider bra. Vi kunne gjerne leia til pause med store sjansar, som bl.a. stolpeskotet til Joachim og ei annulert scoring. Silviu scora eit fint mål og vi tok leiinga. Dessverre kom scoringa i mot litt for kjapt, hadde vi klart å stå i mot litt til kunne det gått veien. Florø2 stilte med eit ungt lag, og det same gjaldt oss som brukte fem guttespelarar i løpet av kampen. Deriblant Ole Johnny som stod ein god kamp i mål".

"Vi er godt fornøgde med sesongen 2012. Med 4.plass og 29 poeng har vi nådd målsetjinga som vi sette oss då vi starta opp i januar", seier ein nøgd Seljetrenar etter siste seriekampen for i år. 

"Dagens Selje-maskotar"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-0    Silviu Iacob (flott heading via tverrliggar)

1-1    Florø

1-2    Florø

Seljes lag: Ole Johnny Hoddevik, Vegard Elde, Martin Hove, Espen Nøstdal, Runar T. Aarsheim, Joachim Refvik, Saron Osmundsvåg, Silviu Iacob (Aleksander Kvernevik), Are Berstad (Jonas Beitveit), Frode Nøstdal (Johannes Osmundsvåg), Alexander Hove (Martin Grøttå).

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Joachim Refvik

Dommar: Muhammet Barlla

Ass.dommarar: Ronny Stian Hopland og Stein-Otto FørdeHandlingsplan Selje IL, FairPlay 2012

Postet av Selje IL - Fotball den 27. Sep 2012

Selje IL har i mange år hatt eit sterkt fokus på FairPlay på alle nivå i klubben. I 2011 auka klubben fokuset endå meir, og utarbeida ein handlingsplan i 10 hovudpunkt. Denne planen har vorte revidert og vidareført i 2012. Sjå heile handlingsplanen under.....

Fair Play

Handlingsplan

Selje IL 2012


Innleiing/bakgrunn:

Selje IL har hatt fokus på Fair-Play i mange år. I 2011 auka klubben fokuset og bevisstgjeringa rundt Fair-Play endå meir, og var med i Sogn og Fjordane Fotballkrets sin Fair-Play-konkuranse.

Fair Play handlar om respekt for medspelarar, motspelarar, dommarar og andre aktørar på fotballbana. Det gjeld ikkje berre for spelarar, men alle som er involvert i fotballen, anten det er som trenar eller foreldre på sidelinja eller utanfor bana.

Fokus på Fair Play gjev klubben eit betre verdigrunnlag. Det gjev eit signal til medlemmar, lokalsamfunn og samarbeidspartnarar at klubben ynskjer å stå for positive og inkluderande verdiar. Dette er verdifullt i arbeidet med vidare utvikling av klubben.

Selje IL handlingsplan 2012:

1. Generelt:

Klubben skal ha eit generelt sterkt fokus på Fair Play på alle nivå. Klubben skal ha 0-toleranse for mobbing, rasisme og uønska åtferd. Fair Play skal vere eit berande prinsipp på alle nivå i klubben. Selje IL skal vere ein klubb som blir oppfatta positivt.

2. Fair Play haldningskontraktar:

a) Det skal inngåast Fair Play-kontraktar med spelarar frå lillegut/lillejente og eldre.

m/ underskrift av spelar, trenar/oppmann, føresette.

b) Ved evt. brot på kontrakt, vert dette følgd opp av klubb i samråd med trenar/oppmann for laget.

3. Heimekampar/kamparrangement:

a) Kampvert med Fair Play-vest på alle heimekampar, både A-lag og aldersf. lag.

b) Fair Play helsing

c) Lage hyggeleg ramme rundt kampane slik at gjestande lag, dommarar og andre kjenner seg velkomne og får ei god oppleving (mottaking, servering osv.)

d) A-lagskampar: innmarsj der kapteinane på laga ber FairPlay-banner mellom seg. Leige inn assistentdommarar dersom mogeleg.

e) Fair Play-profilering på stadion og v/garderobe.

4. Bortekampar:

a) Følgje klubbens trafikktryggingsplan

b) Lag/spelarar opptrer iht. klubbens Fair Play-kontrakter

5. Inkludering:

Klubben skal legge til rette for at alle som ynskjer å spele fotball får tilbod og kan vere med. Like vilkår for gutar og jenter.

6. Synleggjering/profilering av Fair Play:

a) Fair Play logo på hjørneflagg (både 11-ar og 7-ar bane)

b) Fair Play oppslag/skilt på stadion, og FairPlay banner ved garderober

c) Fair Play flagg på stadion

d) Fair Play logo på drakter

e) Foreldrevettreglar oppslag på stadion

f) Sesonghefte skal innehalde info. om at Selje IL er Fair Play klubb, foreldrevettreglar m.m.

g) Kampprogram A-lag skal innehalde Fair Play logo og info.

h) Fair Play logo på nettside, og info. om Fair Play arbeid i klubben

i) Fokus på/info. om klubbens Fair Play-arbeid på lagleiarmøter, foreldremøter, årsfestar m.m.

7. Fair Play på Seljecup:

a) Foreldrevettreglar delast ut

b) Synleggjering/profilering av Fair Play ved skilt/oppslag, flagg osv. på stadion

c) Fair Play helsing kampar

d) Info. om Fair Play til deltakande lag, kampprogram m.m.

e) FairPlay-konkuranse i samarbeid med hovudsponsor Sparebanken Vest.

8. Fair Play på Selje Tine Fotballskule:

a) Synleggjering/profilering av Fair Play ved skilt/oppslag, flagg osv. på stadion

b) Info. om klubbens Fair Play arbeid

9. MOT:

a) Selje er ein MOT-kommune, og Selje IL samarbeider med MOT.

b) Eit aldersfastlagd lag gjer avtale om å bli MOT-lag i løpet av sesongen

10. Kåring av Fair Play spelar:

a) Årets Fair Play spelar på A-lag

b) Årets Fair Play spelar på kvart aldersfastlagd lagProfilering av FairPlay

Postet av Selje IL - Fotball den 27. Sep 2012

Nytt tiltak frå 2012 er innmarsj med FairPlay-banner. Her frå seriestarten 30.04 med det som truleg er den yngste dommartrioen som har dømt seniorkamp i Sogn og Fj.

FairPlay vert profilert på mange ulike måtar. Det har i 2011 og 2012 blitt investert i mykje profileringsutstyr bl.a. på stadion: skilt med foreldrevettreglar, skilt som fortel at Selje IL spelar på lag med FairPlay, FairPlay-flagg, FairPlay-banner og mange småartiklar som FairPlay-kapteinsbind, drikkeflasker, klubbdommarvest osv. osv.  Sjå bilde av div. profileringsutstyr under.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbdommarvestar FairPlay og satsing på unge dommarar. Her Jonas, Sofie og Johannes som debuterer sesongen 2012 på 11-ar kamp smågutte. 

Kåring av "Årets FairPlay-spelarar". Her frå utdelinga i 2011.26.09: Selje-Florø2 er "Månadens FairPlay-kamp"

Postet av Selje IL - Fotball den 26. Sep 2012

Selje spelar siste seriekamp i årets 5.divisjon på fredag kl.19.00. Då ynskjer vi Florø2 velkommen til Selje Idrettspark (Kampen er, i samråd med krets og klubbane, flytta frå søndag fordi Florø2 ynskte det). Selje er glad for at Fotballkretsen har tildelt oss "Månadens FairPlay-kamp" for september. Det vil bli FairPlay-samling både før og etter kampen for alle aktørar. Vi ser fram til ein flott og Fair-spelt kamp!

Sjå også kva Sogn og Fjordane Fotballkrets skriv........Les hele saken23.09: TMFK 2 - Selje 0-5

Postet av Selje IL - Fotball den 23. Sep 2012

Selje tok sin tredje seier på rad, då TornadoMåløy 2 vart slått 5-0 på Refvika i dag. Stillinga ved pause var 1-0 til Selje. Ny godt gjennomført bortekamp av Selje som befestar 4.plassen på tabellen. Meir om kampen, les under....

Selje sine trenarar Idar Taklo og Ola Hove var godt fornøgde med ein ny borteseier, og godt gjennomført kamp.

Idar Taklo sa dette etter kampen: "Vi spelte ein ok bortekamp. Vi hadde god kontroll bakover i 1.omgang og TornadoMåløy2 kom ikkje til nokon store sjansar. Men vi sleit med å skape sjansar før pause. Heldigvis scora vi 2 min på overtid og kunne gå i garderoben med 1-0 leiing. Vi flytta opp Joachim etter pause og fekk endå meir trykk framover. Frå ca. 55min "vakna vi til liv". Vi skapte mange sjansar, bra spel og hadde både stangskot og tverrliggar i tillegg til fire scoringar.  Etter ein litt treig start på haustsesongen, føler eg no at vi endeleg får betalt for treningsjobben vi har lagt tidlegare i år". 

45+2min    0-1    Kristoffer Hove (assist Are)

53min        0-2    Silviu Iacob (etter fint angrep, assist Joachim R)

67min        0-3    Joachim Refvik (åleine gjennom)

73min        0-4    Saron

90min        0-5    Alexander Hove (assist Joachim R)

Seljes lag: Erling Åbø, Vegard Elde, Martin Hove (Frode Nøstdal frå 45min), Espen Nøstdal, Andreas Teigen, Kristoffer Hove (Aleksander Kvernevik frå 84min), Are Berstad, Joachim Refvik, Martin Grøttå (Jonas Beitveit frå 79min), Saron Osmundsvåg, Silviu Iacob (Alexander Hover frå 85min)21.09: Selje IL med bøsseinnsamling for Redningsselskapet

Postet av Selje IL - Fotball den 21. Sep 2012

Norges Redningsselskap gjennomfører sin årlege bøsseaksjon i desse dagar. Selje IL, Fotball vil også i år bidra som bøsseberarar for Redningsselskapet for 4.år på rad. Spelarar på aldersb.lag + andre skal gå med bøsser. Redningsselskapet gjer ein viktig jobb langs Norges lange kyst. Ta godt i mot bøsseberarane som kjem på besøk i løpet av dei neste dagane......     

 21.09: TornadoMåløy 2 - Selje søndag kl.13.00

Postet av Selje IL - Fotball den 21. Sep 2012

Selje vann klart 5-0 mot Flatraket sist helg, medan eit redusert TMFK lag tapte stort på bortebane mot Eikefjord. Laga møtest til nest siste kamp i år, på søndag kl.13.00 Måløy stadion. Selje står med 25poeng og har hatt ein god sesong. Kan Selje klare å kapre endå fleire poeng? Ta turen til Måløy og sjå kor det går......


15.09: Flatraket-Selje 0-5

Postet av Selje IL - Fotball den 15. Sep 2012

Solid Seljeseier i nabooppgjeret fredag kveld med 5-0, etter 2-0 ved pause. Alt om kampen på www.haugenfotball.no


13.09: Flatraket-Selje fredag kl.18.00

Postet av Selje IL - Fotball den 13. Sep 2012

På fredag kl.18.00 er det klart for ny kamp i 5.div, når Selje møter Flatraket. I vårkampen vann Selje 4-2. Begge lag vann sine kampar sist helg. Korleis det går denne gongen får du vite visst du tek turen til Naustteigen......


08.09: Kamplotteri til "Barn hjelper barn"

Postet av Selje IL - Fotball den 8. Sep 2012

Selje IL støttar Fotballkretsen sitt gode prosjektet "Barn hjelper barn" i Vietnam. Spelarar frå Selje sitt minilag Jenter 9/10, selde lodd under kampen Selje-Eikefjord til inntekt for prosjektet. Flott gest av Eikefjord som hadde samla inn pengar på spelarbussen. Selje takka for støtta med å gje velfortente blomster og vimpel etter kampen. Sjå også link på SFFK si heimeside:Vi elsker å spille fotball!


07.09: Selje-Eikefjord 3-1

Postet av Selje IL - Fotball den 7. Sep 2012

Selje vann noko overraskande 3-1 mot Eikefjord i kveld, etter stillinga 1-1 ved pause. Begge lag mangla nokre av sine "faste" spelarar i dag, men det vart heimelaget som kunne juble for seier etter ein flott kamp. Og at det var to lag/klubbar som har fokus på FairPlay, det merkast både på og utanfor bana. Flott gest av Eikefjord som hadde samla inn pengar til "Barn hjelper barn", sjå anna sak. Meir om kampen, les under.......Alt om kampen på www.haugenfotball.no Foto: Stig Høines

Det var ein svært glad Seljetrenar, Ola Hove, etter kampen: "I dag gjorde gutane ein formidabel kamp. Dette var ein lagseier, og det vart lagt ned ein fantastisk innsats frå samtlege. Eikefjord har berre tapt ein kamp før i år, så dette var sterkt. I dag hadde vi den gnisten og gutsen som vi må ha for å lukkast. Dette trengde vi verkeleg etter ein litt laber haustsesong. Dei unge spelarane våre stod fram, Martin og Are på midtbana sprang til "krampa tok dei". Ellers var det fullklaff med Joachim sentralt på midten, og Martin rydda opp i midtforsvaret i stor stil. Dette var veldig kjekt!"  

1-0    15min    Magnus Rye

1-1    19min    Håvard Mjølkeråen (straffe)

2-1    50min    Silviu Iacob

3-1    80min    Martin Grøttå

Seljes lag: Erling Åbø, Vegard Elde, Martin Hove, Andreas Teigen, Espen P. Åhjem, Joachim Refvik, Are Berstad, Martin Grøttå, Joachim L. Træet, Magnus Rye, Silviu Iacob

Benytta reservar: Alexander Hove, Jonas Beitveit

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Martin Hove

Dommar: Kjell Alme, Sandane T&IL

Ass.dommarar: Stein Otto Førde, Breimsbygda IL og Muhammet Barlla, Eid IL06.09: Selje-Eikefjord fredag kl.19.00

Postet av Selje IL - Fotball den 6. Sep 2012

Selje spelar nest siste heimekamp for sesongen, når vi på fredag ynskjer Eikefjord velkommen til Selje Idrettspark. Kampstart kl.19.00. Eikefjord er eit av topplaga i 5.divisjon i år. I vårkampen tapte Selje 4-0. Vel møtt til kamp! Selje sitt miniputtlag Jente 9/10 vil selje lodd til inntekt for prosjektet "Barn hjelper barn" i Vietnam. Trykk på link under og les meir på kretsens heimeside. 

Vi elsker å spille fotball!

Vi elsker å spille fotball!Vi har fått nyheitsbrev frå miniputtane i Hong Tien....Les hele saken05.09: Selje deltok på kretsens Fair Play-samling på Skei

Postet av Selje IL - Fotball den 5. Sep 2012

SFFK arrangerte Fair Play-samling på Skei tysdag 4.september. 10 klubbar var til stades med Fair Play-ansvarlege og andre repr. Flott samling med erfaringsutveklsing, der klubbane fekk presentere sitt arbeid med Fair Play i 2012. Selje IL, Fotball stilte med Atle Solheim og Anne-Britt D. Rekdal. Les kva kretsen skriv på sine sider....Engasjerte Fair Play klubbar på samling!


02.09: Ny suksess for Tine-Fotballskule

Postet av Selje IL - Fotball den 2. Sep 2012

For 8.gong arrangerte Selje IL denne helga Tine-fotballskule. På fredag kveld og lørdag var det full rulle på idrettsparken, der ca. 80 spelarar frå Selje kommune deltok på årets fotballskule. Alt gjekk som planlagt og fotballskulen vart nok ein gong ein stor suksess. Til og med vergudane var på lag med oss......Stor takk til alle instruktørar/trenarar, B/U-gruppa som tok seg av matservering, kiosk m.m. og alle andre medhjelparar! 


02.09: Stryn2 - Selje 7-1

Postet av Selje IL - Fotball den 2. Sep 2012

Stryn 2 vann heile 7-1 mot Selje i dag, etter å ha leia 2-0 ved pause. Meir om kampen, les under.....

Seljetrenar Idar Taklo var lite fornøgd etter kampen: "Vi kom raskt bakpå og Stryn scora tidleg 1-0. Dei fyrste 20minuttta vart vi rundspelte. Så tok vi oss litt opp og hadde ein god periode, men då gjekk Stryn opp til 2-0. I 2.omgang var vi dårlege, både på mottak og pasningar og ikkje minst så gjorde vi feil og ga vekk ballen så Stryn kunne kontre gong på gong. Vi prøvde etter kvart å legge oss bakpå og begrense nederlaget. Siste scoringa til Stryn kom etter 73 min, og Joachim scora eit trøstemål 3minutt på overtid.

Stryn stilte med eit sterkt og rutinert lag i dag, og var mykje betre enn oss. Dei var ballsikre og vi vart springande mykje mellom. Vi må berre legge kampen bak oss og sjå framover mot neste kamp", seier Taklo.

Seljes lag: Erling Åbø, Espen P. Åhjem, Kristoffer Hove, Espen Nøstdal, Saron Osmundsvåg, Frode Nøstdal, Jan Vidar Smenes, Are Berstad, Martin Grøttå, Joachim Refvik, Runar T. Aarsheim.

Benytta reservar: Magnus Rye, Joachim L. Træet, Johannes Osmundsvåg.02.09: Oppstart damefotball på onsdag

Postet av Selje IL - Fotball den 2. Sep 2012

Onsdag 5.september blir det starta opp fotballtrening for damer. Linn Mari Lyngvær har teke initiativ, og vi prøver no i fyrste omgang å få i gong ei treningsgruppe. Trening ONSDAG KL.19.30 på stadion. Alle som vil vere med er velkomne. Evt. spørsmål, kontakt Linn Mari tlf.915 65 787


29.08: DELTAKARLISTE Selje Tine-Fotballskule 2012

Postet av Selje IL - Fotball den 29. Aug 2012

Selje IL arrangerer Tine-Fotballskule i helga for 8.år på rad: fredag 31.august kl.17.30-20.30 og lørdag 1.sept kl.12.00-16.00. ca. 80 spelarar er registrert pr.29.08. Nedanfor er liste med påmelde deltakarar. NB! Sjekk at du er registrert og at opplysningar er rette! Ta snarast kontakt ved evt. feil eller manglar! (tlf.992 47 687 eller mail: seljeil@online.no) Oppmøte på stadion fredag for registering frå kl.17.00!

DELTAKARLISTE

Selje TINE-fotballskule 2012

fredag 31.08 og lørdag 01.09

FØDS

ÅR

G

J

NAMN

S

P

E

L

A

R

K

E

E

P

E

R

KLUBB

MERKNAD

2005

G

Kevin Hoddevik

x

Selje

2005

G

Per-Martin Grytting

x

Selje

2005

G

Arnt Olav Norheim

x

Selje

2005

J

Ilona Johannesen

x

Selje

2005

G

Martin Bøstrand

x

Selje

2004

G

Andreas Hamre Flister

x

Selje

2004

G

Sander Sneide

x

Selje

2004

G

Oliver Kupen Skårbø

x

Selje

2004

G

Filip Høstland

x

Flatraket

2004

G

Håvard Årvik

x

Selje

2004

G

Jonathan Frekøy Drage

x

Stadlandet

2004

G

Noah Hamre

x

Selje

2004

G

Jonas Nordpoll

x

Flatraket

2004

J

Emma Kristin Berge

x

Selje

2004

J

Sandra Rundereim

x

Selje

2004

J

Linn-Therese Aarseth

x

Selje

2004

J

Isabell M. Kvernevik

x

Selje

2004JCeline Taklo

x

Selje

2003

G

Robert Sætren

x

Selje

2003

G

Johannes Grytting

x

Selje

2003

G

Robin Ervik

x

Selje

2003

G

William Hagen Brenden

x

Stadlandet

2003GAslak Silden TrøenKFlatraket

2004

J

Inger Katrine S. Kvamme

x

Selje

2003

J

Elisabeth Osdal

x

Flatraket

2003

J

Mathilda Nøstdal

x

Selje

2003

J

Marita Bortne

x

Selje

2003

J

June Kristin Haugen

x

Selje

2003

J

Elisabeth Aarsheim

x

Selje

2003

J

Anette Helen Bakkebø

K

Selje

2003

J

Signe Gangeskar

x

Flatraket

kun fredag

2002

G

Einar Hoddevik

x

Selje

2002

G

Josef Husevåg

x

Selje

2002

J

Katrine Lunde

x

Selje

2002

J

Anette Lunde

x

Selje

2002

J

Thea Marie Berge

x

Selje

2002

J

Katrine Mari Rundereim

 

K

Selje

2002

J

Guro Lesto Larsen

x

Selje

2001

G

Mikal Osmundsvåg

x

Selje

2001

G

Emil Devik Nordpoll

x

Flatraket

2001

G

Markus Årvik

x

Selje

2001

G

Tomas Lesto Larsen

x

Selje

2001

G

Nicholas Grytting

x

Selje

2001

G

Preben Dåvøy Hatlenes

x

Selje

2001

G

Lars Petter Aarseth

x

Selje

2001

J

Elise Krakereid

x

Selje

2001

J

Terese Lunde

x

Selje

2001

J

Sara Hove

x

Selje

2001

J

Martine Nøstdal

x

Selje

2000

G

Anders Osdal

x

Flatraket

2000

G

Kenneth Rye

x

Selje

2000

G

Christian Myklebust

x

Flatraket

2000

G

Kim-Frode Moldestad

x

Selje

2000

G

Kristoffer Hansen

x

Selje

2000

G

Mathias Skår

x

Selje

2000

G

Henrik Hoddevik

x

Selje

2000GSebastian Drage

x

Stadlandet
2000JJosefine H. Listou

x

Selje

2000

J

Felicia Nordpoll

x

Flatraket

2000

J

Amalie Bakkebø

K

Selje

2000

J

Birgitte Seljen

x

Selje

2000

J

Benedicte Sjøberg

x

Selje

1999

G

Simen Hansen

x

Selje

1999

G

Elias Høstland

x

Selje

1999

G

Kristoffer Rundereim

K

Selje

1999

G

Matias Lesto Larsen

x

Selje

 

 

 

 

 

1999

G

Håvard Berge

x

Selje

1999

G

Sebastian Grøttå

x

Selje

1999

J

Anna Sætren

x

Selje

1999

J

Linnea Ervik

x

Selje

1999

J

Sigrun Røyset

K

Selje

1999

J

Alette Gangeskar

x

Flatraket

1999

Tuva Ervik 

Selje 

 

1997

G

Johannes Osmundsvåg

x

Selje

1997

G

Andreas Hoddevik

x

Selje

1997

G

Magnus Rye

x

Selje

1997

G

Are Berstad

K

Selje

1997

G

Kristoffer Aam Hamre

x

Selje

1997

G

Ole Johnny Hoddevik

K

Selje

1997

J

Rakel Sætren

x

Selje

1997

J

Ann-Lovise Moldestad

K

Selje29.08: DELTAKARINFO. Selje Tine-Fotballskule 2012

Postet av Selje IL - Fotball den 29. Aug 2012

Velkommen som deltakar på Tine-fotballskule fredag og laurdag. Deltakarliste, sjå namn annan stad på sida. Innsjekking/registrering på fredag frå kl.17.00-17.30. Tidsplan og div. info. om gjennomføringa av fotballskulen, les under...............NB! Instruktørane møter fredag kl.17.00, og laurdag kl.11.30

Tidsplan for gjennomføring 2012:

Fredag 31.august

Lørdag 1.september

 

7 -

10

år

17.30-18.00: Oppstart - velkomst – info./gruppeinndeling


18.00-19.00: Oppvarming. Tekn. trening på stasjonar

19.00-19.30: Matpause

19.30-20.30: Spel på små baner. Avslutning

12.00-12.15: Oppstart - velkomst – info./gruppeinndeling

12.15-13.30: Oppvarming (ca.15min) Tekn. trening på stasjonar

13.30-14.00: Matpause

14.05-15.30: Turnering

15.30-16.00: Premieutdeling

Fredag 31.august

Lørdag 1.september

 

11-

15

år

17.30-18.00: Oppstart - velkomst–info./gruppeinndeling

18.00-19.00: Oppvarming. Tekn. trening på stasjonar

19.00-19.30: Matpause

19.30-20.30: Spel på små baner. Avslutning

12.00-12.20: Oppstart – velkomst – info./gruppeinndeling

12.20-13.45: Oppvarming (ca.15min) Tekn. trening på stasjonar

13.45-14.15: Matpause

14.20-15.45: Turnering

15.45-16.00: Premieutdeling

Hugs: Treningskle (kle deg etter veret!), leggskinn og fotballsko. Drikke-flaske med vatn er bra å ha med.

Deltakinsavgifta kr. 300,- pr. spelar betalast ved innsjekking. Innsjekkinga startar fredag frå kl.17.00.......

Matservering: begge dagar.

Premiar: * 1 stk. fotball til kvar deltakar vert utdelt og namna ved innsjekking. Ballane vert brukt under fotballskulen begge dagar.

* Tine-bag, diplom og t-skjorte vert utdelt ved avslutninga laurdag.

Åpen kiosk ved tribuna begge dagar.

Instruktørar på fotballskulen: Eigne trenarar og spelarar.Vi ynskjer foreldre og andre velkomne til stadion og kose seg i lag med barna på fotballskulen!

Sjå www.seljefotball.no for meir info., deltakarliste osv......

Evt. spørsmål: tlf. 99247687 eller mail: seljeil@online.no27.08: Lør. 8/9: Byrkjelo-leikane for psykisk utviklingshemma

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Aug 2012

Lørdag 8.september arrangerer Sogn og Fjordane Fotballkrets, Sogn og Fjordane Friidrettskrets, Sogndal United og Breimsbygda IL aktivitetsdag for deltakarar med utviklingshemming på Byrkjelo. Av aktivitetar er: fotball, friidrett, nær O-løp, grillfest m.m. Meir info. sjå linken her....http://www.fotball.no/Kretser/sogn_og_fjordane/aktivitet/Inkludering/Byrkjeloleikane-2012/


26.08: UTVIDA FRIST TINE-FOTBALLSKULE 31.08 og 01.09

Postet av Selje IL - Fotball den 26. Aug 2012

Påmeldingsfristen for årets Tine-fotballskule går ut i dag. Etter oppteljing av påmelde deltakarar, ser vi at det framleis er ledige plassar. Vi utvidar difor fristen til tysdag 28.august. Har du ikkje meldt deg på endå og vil delta, "hiv deg rundt".......Påmelding til Per Jarle Hoddevik: perjarle.hoddevik@gmail.com eller tlf/sms. 90 76 29 28.  Info. om fotballskulen, les under! TINE-fotballskule vert i år arrangert rundt om i Norge med ca. 70.000 barn og unge som deltek. TINE-fotballskule har fokus på fysisk aktivitet, sosialt fellesskap, trivsel, meistring og sunt kosthald.

Selje IL, Fotball arrangerer i år fotballskule for 8.gong. Dei siste åra har arrangementet samla ca. 120-130 deltakarar. Vi har igjen gleda av å invitere til:

SELJE TINE-FOTBALLSKULE

fredag 31.august kl. 17.30-20.30

lørdag 1.september kl. 12.00-16.00

Alder: Gutar og jenter frå 7 år (2.klasse, f.2005) til og med 15 år (10.klasse, f.1997)

Pris: kr. 300,- pr. spelar som inkluderer alt dette: flotte Tine-premiar (bag, t-skjorte, diplom) + 1 stk. fotball + mat begge dagar.

Innhald: Spelarane vert inndelte etter alder i gute- og jentegrupper. Ulike aktivitetar og morsomme og lærerike øvingar med ball. Eigen keeperskule.

Dette blir gøy! Foreldre og andre er velkomne til stadion og kose seg i lag med barna! Åpen kiosk begge dagar!

Påmelding:

Påmeldingsfrist innan søndag 26.august! Hugs å skrive namn, fødselsår og mobiltlf. på påmeldinga. Skriv også om du ynskjer å vere på spelargruppe eller keepergruppe.

Påmelding til:     perjarle.hoddevik@gmail.com

eller tlf./sms til: tlf. 90 76 29 28

For meir info. og oppdateringar, sjå vår heimeside: www.seljefotball.no

…………………………………………………………………………………………

Påmeldingsskjema Selje Tine-fotballskule 2012

Påmeldingsfrist: TYSDAG 28.august!

NamnFødselsårKlubbSpelar- eller keepergruppeMobiltlf.

24.08: Selje - Bremanger 1-3

Postet av Selje IL - Fotball den 25. Aug 2012

Selje tok leiinga 1-0 etter 4min ved Jan Vidar Smenes, men Bremanger scora to kjappe etter 9 og 14min, og gjekk til pause med 2-1 leiing. Jamnspelt kamp der bortelaget avgjorde kampen etter 79min, og vann 3-1, les meir under. Alt om kampen sjå www.haugenfotball.no   

Seljetrenar Idar Taklo sa dette etter kampen: "Eg er ikkje fornøgd med 1.omgang, vi mangla litt den kollektive "gutsen" og duellspelet. I 2.omgang synest eg vi i periodar var betre enn Bremanger fram til 1-3, men etter scoringa var kampen køyrt. Bremanger er bra lag og innehar 3.plass på tabellen. Det var ein relativt jamnspelt kamp, men vi manglar det vesle ekstra for å kunne ta med oss poeng".

1-0    4min    Jan vidar Smenes

1-1    9min    Martin K. Hauge

1-2    14min  Tore Rylandsholm

1-3    78min    Martin K. Hauge  

Selje sitt lag: Ole Johnny Hoddevik (debut på heimebane), Espen Åhjem, Espen Nøstdal, Martin Hove, Vegard Elde, Saron Osmundsvåg (Magnus Rye frå 90min), Jan Vidar Smenes, Frode Nøstdal, Martin Grøttå (Aleksander Kvernevik frå 45min), Joachim Refvik, Runar T. Aarsheim (Are Berstad frå 72min).

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Saron Osmundsvåg og Espen Nøstdal

 23.08: Selje-Bremanger fredag kl.19.00

Postet av Selje IL - Fotball den 23. Aug 2012

Selje ynskjer Bremanger velkommen til kamp, fredag 24.august kl.19.00. I vårkampen vann Bremanger 2-0. I forrige serierunde vart det poengdeling for begge laga. Vel møtt til kamp! Heia Selje!


21.08: INVITASJON Tine-Fotballskule

Postet av Selje IL - Fotball den 21. Aug 2012

Selje IL arrangerer i år Tine-Fotballskule for 8.gong. Dato for årets fotballskule er fredag 31.august og laurdag 1.septemberPåmeldingsfrist er søndag 26.august. Dei siste åra har det vore fullt og delteke ca.120-130 deltakarar...... Meir info. og påmelding, les under.....


TINE-fotballskule vert i år arrangert rundt om i Norge med ca. 70.000 barn og unge som deltek. TINE-fotballskule har fokus på fysisk aktivitet, sosialt fellesskap, trivsel, meistring og sunt kosthald.

Selje IL, Fotball arrangerer i år fotballskule for 8.gong. Dei siste åra har arrangementet samla ca. 120-130 deltakarar. Vi har igjen gleda av å invitere til:

SELJE TINE-FOTBALLSKULE

fredag 31.august kl. 17.30-20.30

lørdag 1.september kl. 12.00-16.00

Alder: Gutar og jenter frå 7 år (2.klasse, f.2005) til og med 15 år (10.klasse, f.1997)

Pris: kr. 300,- pr. spelar som inkluderer alt dette: flotte Tine-premiar (bag, t-skjorte, diplom) + 1 stk. fotball + mat begge dagar.

Innhald: Spelarane vert inndelte etter alder i gute- og jentegrupper. Ulike aktivitetar og morsomme og lærerike øvingar med ball. Eigen keeperskule.

Dette blir gøy! Foreldre og andre er velkomne til stadion og kose seg i lag med barna! Åpen kiosk begge dagar!

Påmelding:

Påmeldingsfrist innan søndag 26.august! Hugs å skrive namn, fødselsår og mobiltlf. på påmeldinga. Skriv også om du ynskjer å vere på spelargruppe eller keepergruppe.

Påmelding til:     perjarle.hoddevik@gmail.com

eller tlf./sms til: tlf. 90 76 29 28

For meir info. og oppdateringar, sjå vår heimeside: www.seljefotball.no

…………………………………………………………………………………………

Påmeldingsskjema Selje Tine-fotballskule 2012

Påmeldingsfrist: søndag 26.august!

NamnFødselsårKlubbSpelar- eller keepergruppeMobiltlf.

21.08: Barnefotballkvelden på onsdag er avlyst/utsett....

Postet av Selje IL - Fotball den 21. Aug 2012

Pga. for få påmelde har vi dessverre måtta avlyse den planlagde Barnefotballkvelden i morgon onsdag 22.08. Vi kjem om mogeleg til å prøve å arrangere denne samlinga seinare i haust med same instruktør....


19.08: Stadlandet - Selje 2-2

Postet av Selje IL - Fotball den 19. Aug 2012

Det vart 2-2 og poengdeling i lokaloppgjeret på Stadlandet i dag, etter at heimelaget leia 1-0 ved pause. Selje utilikna til 2-2 i siste minutt av ordinær tid. Selje stilte med eit ungt lag i dag, heile 4 guttespelarar frå start. Flott keeperdebut på A-laget av 15år gamle Ole Johnny Hoddevik...... 

1-0    11min     Per Arne Teige  

1-1    70min    Joachim Refvik (straffe, etter felling av Espen P. Åhjem)

2-1    78min    Arne Refsnes

2-2    89min    Saron Osmundsvåg

Seljetrenar Idar Taklo sa dette etter kampen: "Det vart ein tett og jamn kamp som forventa. Vi kan ikkje vere direkte misfornøgde med poengdeling når vi utlikna i siste speleminutt. Vi hadde mange bra avslutningar på mål, men Odd Helge var god i dag. Vi stilte med eit ungt lag, 4 guttespelarar derav 3 fyrsteårs. Flott at Ole Johnny tok utfordringa og stilte opp som keeper i dag. Han var uredd og fekk ein fin debut."

Seljes lag: Ole Johnny Hoddevik, Andreas Teigen, Espen Nøstdal, Martin Hove, Vegard Elde, Magnus Rye (Espen P. Åhjem frå 45min), Martin grøttå, Are Berstad, Saron Osmundsvåg, Joachim Refvik, Runar T. Aarsheim.18.08: Endra kamptid!!!Stadlandet-Selje søndag, NB!!!! flytta til kl.15.00

Postet av Selje IL - Fotball den 18. Aug 2012

5.div.kampen Stadlandet-Selje vert spelt på søndag. NB!!!! Stadlandet har i dag teke kontakt og bedt om flytting frå kl.13.00 til kl.15.00, noko Selje har sagt ja til. Vi ynskjer lukke til og håpar på ein god kamp.....Heia Selje!


Heimekampar og dommaroppsett hausten 2012

Postet av Selje IL - Fotball den 18. Aug 2012

Nedanfor er oversikt på alle heimekampar HAUSTEN 2012 med oppsett dommar, og info. til dommar og lagleiar. Vi prøver så langt råd å halde lista oppdatert... Dersom det vert gjort endringar i høve oppsettet i terminlista, vert kampane utheva med raud skrift....  

Dato         

klasse

Lag                                    

type

kl       

Dommar            

Tor 9/8

5 div

Selje - Eid 2

11ar

19

Ståle Sandal

 

 

 

 

 

 

Man 20/8

G 11

Selje - Tmfk 2

7ar

18

Kristoffer Hamre

Man 20/8

J 15/16

Selje 1 - Skavøypoll

7ar

19

Maj Britt

Tir 21/8

J 11

Selje – Stryn 2

5 ar

18

Kristoffer HamreFre 24/8

5 div

Selje - Bremanger

11ar

19


Lør 25/8 (frå 30/8)

J15/16 Selje 1 - Selje 2 7 ar 15.00 Johannes osmundsvåg

Søn 26/8(frå 16/8)

G15/16 Selje - Stryn 11ar 17.00 Helge Hamre

Man 27/8

J15/16

Selje 2 - Tmfk

7ar

18

Maj Britt 

Man 27/8

G13/14

Selje - Bremanger

11ar

19

Susanne Årsheim, Kristoffer, Are

Ons 29/8

J 9/10

Selje – Eid 3

5ar

18

Jonas Beitveit

Tor 30/8 

G12

 Stad/Selje - Bremanger 

7ar

17.10 

Maj Britt

Tor 30/8

G15/16

Selje - Jølster

11ar

19

Helge Hamre

Fre 31/8 Selje Tine-Fotballskule
Lør 1/9 Selje Tine-Fotballskule


Man 24.9

J15/16    

Selje 2 - Skavøypoll

7ar

18

Maj Britt

Tor 6/9 (frå 7/9)

J 13/14

Selje – Eid 1

7ar

19

Susanne Årsheim

Fre 7/9

5 div

Selje - Eikefjord

11ar

19

Kjell Alme

Man 10/9

G11

Selje - Eid 1

7ar

18

Kristoffer Hamre

Man 10/9

J 15/16

Selje 1 - Loen

7ar

18

Håvard Otneim

Man 10/9

G13/14

Selje - Eid

11ar

19.30

Sofie Hove ,Jonas, Kristoffer 

Tir 11/9

J11

Selje - Stadlandet

5 ar

18

Rakel Sætren 

Ons 12/9

G10

Selje - Eid 1

5 ar

18

Are Berstad

Ons 3.10

J 9/10

Selje - Svelgen

5ar

18

Andreas Hoddevik

Tor 13/9

J 15/16

Selje 2 - Loen

7ar

17.45

Maj Britt

Tor 13/9

G15/16

Selje – Florø 2

11ar

19

Helge Hamre

Man 17/9

G11

Selje - Tmfk1

7ar

18

Kristoffer Hamre

Fre 21/9

J 13/14

Selje - Sandane

7ar

18

Emilie Silden

Lør 22/9 (frå 24/9)

J15/16

Selje 2- Selje 1

7ar

15.00

Are Berstad

Man 24/9

G13/14

Selje - Tmfk

11ar

19.30

Are Berstad, Kristoffer, Martin

Tir 25/9

J 11

Selje - Sandane

5 ar

18

Kristoffer Hamre

Tor 27/9

G15/16

Selje - Sandane

11ar

19

Helge Hamre

Søn 30/9

5 div

Selje – Florø 2 (Fair Play kamp )

11ar

15


Man 1/10

J15/16

Selje1 - Tmfk

7ar

19

Maj Britt

Man 1/10

G11

Selje - Skavøypoll

7ar

18

Are Berstad

Tor 4/10 G12 Stadlandet/Selje - Stryn1 7ar 18Emilie Silden

Fre 5/10

J 13/14

Selje – Eid 2

7ar

17.30

Jonas Beitveit

Ons 17/10

G13/14

Selje - Loen

11ar

19

Susanne Årsheim, Kristoffer, Are

Tor 18/10

G15/16

Selje - Skavøypoll

11ar

19

Helge

TIL DOMMARANE :

Sjå over oppsettet og merk deg kor tid du skal dømme. Utstyret til dømming ligg i speakerbua.Dersom du ikkje kan dømme må du sjølv finne erstattar og melde det til Anne-Britt på 95 84 46 84. Hugs at den du eventuelt byter med MÅ ha dommarkurs .

TELEFONLISTE DOMMARAR :

Maj Britt Aam Hamre 99295974

Helge Hamre 95203093

Rekruttdommarar ( kan dømme 11-ar )

Susanne Aarsheim 97981020

Jonas Beitveit 96113661

Kristoffer Aam Hamre 90658430

Håvard L.Otneim  95478190

Sofie Hove 94053606

Klubbdommarar :

Andreas Hoddevik 48225425

Johannes Osmundsvåg 95451003

Sondre Åhjem

Emilie Silden 90283953

Madelen Årsheim 47899099

Martin Grøttå 97887571

Rakel Sætren 48068534

Mariell Halsebakk 90242845

Are Berstad

TIL LAGLEIARANE :

Ber om at alle sjekkar om oppsettet stemmer. Hugs og ta kontakt med dommar i GOD TID før kampen ( 48 timar før kamp er ein god regel) . Hugs kampvert vest og fair play flagga.

OPPMENN SELJE :

5 divisjon : John Helge Andersen 91718136

G 10 Vibeke E. Grytting 99634757 / Anita Hoddevik 99704572

G 11 Helge Hamre 95203093

G 13/14 Frode Grytting 90976543

G 15/16 Magnar Osmundsvåg 95282417

J 9/10 Katrine Hatlenes 47466119

J 11 Linda Nøstdal 48044847

J 13/14 Heidi Pettersen 95177356

J 15/16 Merethe Aarsheim 90755459

 16.08: Oppstart treningsgruppe/damefotball i Selje?

Postet av Selje IL - Fotball den 16. Aug 2012

Vil du spille damefotball? Damefotball

Hvis du er interessert, ta kontakt med Linn Mari Lyngvær på tlf: 91565787, eller via mail: linnmari12@hotmail.com. Det er bare å spre dette videre til alle som liker fotball!16.08: Barnefotballkveld i Selje onsdag 22.08 kl.18-20

Postet av Selje IL - Fotball den 16. Aug 2012

Selje IL, Fotball inviterer våre trenarar og andre + klubbar i Ytre Nordfjord til Barnefotballkveld i Selje onsdag 22.august kl.18-20. Instruktør Johann Sigurdsson, Stryn TIL. Påmelding seinast innan tysdag 21.08. Meir info., les under......


Barnefotballkveld i Selje

ONSDAG 22.august 2012, kl.18-20

I samarbeid med Sogn og Fjordane Fotballkrets arrangerar Selje IL- Fotball:

Barnefotballkveld onsdag 22.august, kl.18.00-20.00

Invitasjonen går til alle trenarar, oppmenn og andre i Selje IL.

Klubbar i Ytre Nordfjord vert med dette også inviterte: Flatraket IL, Stadlandet IL, TornadoMåløy FK, Skavøypoll IL, Bremanger IL.

SFFK/NFF har dei siste åra fokusert på eit ”løft” for barnefotballen, aldersgruppa 6-12 år. I den samanheng er klubbane utfordra til å gjennomføre ein barnefotballkveld der m.a.: organisering, innhald, treningsmengde i barnefotballen står i fokus. Det er 3.året på rad at Selje IL arrangerer barnefotballkveld.

Dette vert ein kveld med både teori og praksis. Ein startar med teoridelen før ein går på bana og køyrer ei praksisøkt med spelarar fødd 2001 som objekt.

NB! Alle klubbar som stiller vert inviterte til å ta med seg ca.3 spelarar gutar/jenter fødd 2001 som objekt.

Johann Sigurdsson var i Selje på barnefotballkveld sist gong i 2010. Vi er trygge på at han også denne gongen vil gje alle deltakarar ein lærerik og god barnefotballkveld.

Program:

1. Oppstart/teoriøkt i klubbhuset

2. Trening/praksis på bana

3. Oppsummering/avslutning

Instruktør: Johann Sigurdsson, Stryn TIL

Påmelding: seljeil@online.no eller tlf. 99247687 innan tysdag 21.08

Vi håpar på stor oppslutning på barnefotballkvelden også i år!

Velkommen!

Selje 16.08.12

for Selje IL, Fotball

Atle Solheim09.08: Selje-Eid 2, 3-2

Postet av Selje IL - Fotball den 9. Aug 2012

Selje vann 3-2 mot Eid 2 på heimebane i kveld. Stillinga ved pause var 1-0 til Selje. Sjå bilder og fakta frå kampen på www.haugenfotball.no si eminente side..... 


08.08: Selje-Eid 2, torsdag kl.19.00

Postet av Selje IL - Fotball den 8. Aug 2012

Torsdag kl.19.00 er der klart for haustens fyrste heimekamp, når Selje ynskjer Eid 2 velkommen til Selje Idrettspark. Heia Selje!


03.08: Hornindal - Selje 2-1

Postet av Selje IL - Fotball den 3. Aug 2012

Hornindal vann 2-1 mot Selje fredag kveld. Selje tok leiinga etter 62 min, og heimelaget scora seiersmålet 4 min på overtid...

Selje tok leiinga etter 62min, scoring av Alexander Hove etter corner. Hornindal utlikna til 1-1 på straffe etter 74min. Fire minutt på overtid scora Hornindal igjen og fekk med seg alle poenga.

Seljetrenar Idar Taklo hadde denne kommentaren etter kampen:

"Vi gjorde ein god bortekamp, eigentleg meir enn godkjent. Sjølvsagt bittert å miste poeng på overtid. Dette var ein kamp som kunne bikka begge vegar. Vi viste mykje bra, og lukkast til tider å spele fotball. Kampen gav oss fleire svar. Vi fekk bekrefta at vi har lagt ned ein svært bra treningsjobb i sommar, så no er det berre å stå på vidare. Ny kamp allereie neste torsdag, på heimebane mot Eid 2".

62min    0-1    Alexander Hove

74min    1-1    straffe

94min    2-1

Seljes lag: Joachim Refvik (keeper), Andreas Teigen, Espen Nøstdal, Rikard Rekdal, Aleksander Kvernevik, Are Berstad, Saron Osmundsvåg, Kristoffer Hove, Espen P. Åhjem, Runar T. Aarsheim, Martin Grøttå.

Benytta reservar: Alexander Hove

 02.08: Start haustsesong 5.divisjon

Postet av Selje IL - Fotball den 2. Aug 2012

5.divisjon startar i helga. Selje møter Hornindal på bortebane fredag kveld. Vi ynskjer A-laget lukke til....    


01.08: J 15/16 til 1/16 dels-finale på Norwaycup

Postet av Selje IL - Fotball den 1. Aug 2012

Blide Selje-jenter på Norwaycup kom seg heilt til 1/16 dels-finale.... les meir under....

Cupeventyret tok slutt onsdag kveld, etter tap 3-0 mot Søgna i 1/16 dels-finale i A-sluttspelet. Med 3 sigrar og 2 tap har jentene gjort ei flott turnering.

Spelarar: Emilie, Madelen, Åshild, Aurora, Tina, Bonn, Sandra, Sofie, Benedicte, Rakel, Jeanett, Ann Lovise, Mariel, Julie.

Leiarar: Vivian, Tove Jenny, Mona, Jan, Elen01.08: G 15/16 på Norwaycup

Postet av Selje IL - Fotball den 1. Aug 2012

Selje G15/16 tapte 1-0 mot Nannestad FK onsdag, 1/32-delsfinalen i B-sluttspelet. Jamn og tett kamp som kunne bikka begge veiar. Dermed er cupeventyret over også for guttelaget etter flott innsats.  

 

Spelarar: Jonas, Per Magne, Øystein, Håvard, Steffen, Martin, Johannes, Simon, Sondre E., Kim-Andre, Andreas, Kristoffer, Ole Johnny, Are, Magnus, Sondre Å.

Leiarar:   Helge, Stig, Geir Johnny

Trenarar/oppmenn: Ove, Harald, Håkon, MagnarNorwaycup: Kampar/resultat Selje G15/16 og J15/16

Postet av Selje IL - Fotball den 30. Jul 2012

Sjå kampar og resultat for Selje sine lag på Norwaycup. Trykk på linken under og gå inn på klubb.... 

http://www.cupassist.com/resultater/vis.php?turn=norwaycup2012 

Litt kampfakta, målscorarar osv. sjå under.....

G15/16 (11-ar):
Innleiande runde:
sön. 29.07     Lörenskog 1 - Selje 4-0
man. 30.07    Selje - Hakoah 1-3 (mål: Håvard)
tys. 31.07      Selje - Rennebu 2-1 (mål: Per Magne, Martin)

Selje vart nr. 3 i pulja og går dermed vidare til B-sluttspelet.

 B-sluttspel:

ons. 01.08:
1/64 dels-finale: Selje - Kringlebotn 3-0 (mål: Håvard, Martin 2)
ons. 01.08:
1/32 dels-finale: Selje - Nannestad FK 0-1

 

J15/16 (7-ar):
Innleiande runde:
man. 30.07    Selje - Honningsvåg 3-1 (mål: Madelen, Sofie, Jeanett)
tys. 31.07       Oppdal 2 - Selje 1-2 (mål: Madelen, Jeanett)
tys. 31.07       Hetlevik - Selje 3-0
 
Selje vart nr. 2 i pulja og går dermed vidare til A-sluttspelet.
 
A-sluttspel:
 
ons. 01.08:
1/32 dels-finale: Åndalsnes - Selje 1-2
ons. 01.08:
1/16 dels-finale: Sømna IL - Selje 3-0


26.07: Selje med 2 lag på Norwaycup

Postet av Selje IL - Fotball den 27. Jul 2012

spraak-header_2 Selje stiller med 2 lag på Norwaycup som startar denne helga. Jentelaget i klasse U, J16, 7-ar pulje 2: Selje, Oppdal, Honningsvåg, Hetlevik. Gutelaget i klasse B, G16, 11-ar pulje 30: Selje, Lørenskog 1, Hakoah, Rennebu. Vi ynskjer laga lukke til, og håpar at alle får ei flott cupveke!


Lagbilde J 9/10 seriespel fotball

Postet av Selje IL - Fotball den 15. Jul 2012Lagbilde G9-10 fotball seriespel

Postet av Selje IL - Fotball den 15. Jul 2012Terminliste J15/16 vårsesong

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Jul 2012

Terminliste J15/16 vårsesong, trykk på linken...

http://www.fotball.no/System-pages/TabellTermin/?tournamentId=131778Terminliste J13/14

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Jul 2012

Terminliste, resultat og tabell - trykk på linken under...

http://http://www.fotball.no/System-pages/TabellTermin/?tournamentId=131759 Terminliste 2012

Postet av Selje IL - Fotball den 12. Jul 2012

Terminliste 2012:

 http://www.fotball.no/System-pages/TabellTermin/?tournamentId=131737Lagbilde G11

Postet av Selje IL - Fotball den 12. Jul 2012Lagbilde G12

Postet av Selje IL - Fotball den 12. Jul 2012Lagbilde G13/14

Postet av Selje IL - Fotball den 12. Jul 2012Lagbilde G15/16

Postet av Selje IL - Fotball den 12. Jul 2012Lagbilde J11

Postet av Selje IL - Fotball den 12. Jul 2012lagbilde J13/14

Postet av Selje IL - Fotball den 12. Jul 2012Lagbilde J15/16

Postet av Selje IL - Fotball den 12. Jul 2012Terminliste 2012, Stadlandet/Selje G12

Postet av Selje IL - Fotball den 12. Jul 2012

Terminliste for G12 med oppdaterte resultat, trykk på http://http://www.fotball.no/System-pages/TabellTermin/?tournamentId=131744


Terminliste - resultat/tabell G13/14 vårsesong

Postet av Selje IL - Fotball den 12. Jul 2012

Terminliste G13/14 vårsesong, trykk på linken.....

http://http://www.fotball.no/System-pages/TabellTermin/?tournamentId=131769

 Terminliste, resultat/tabell G15/16 vårsesong

Postet av Selje IL - Fotball den 12. Jul 2012

Terminliste G15/16 vårsesong, trykk på linken....

http://http://www.fotball.no/System-pages/TabellTermin/?tournamentId=13178605.07: Seljecup 2012: Stadlandet/Selje G12 vann FairPlay-konkuransen

Postet av Selje IL - Fotball den 6. Jul 2012

Vinnar av årets FairPlay-konkuranse på Seljecup er klar! Sparebanken Vest skriv m.a.: "Då er vinnaren av FairPlay-konkurransen kåra. Det var fleire gode kandidatar, men etter nøye vurdering vart det Stadlandet/Selje G12 som stakk av med sigeren og 5000,- Fair-Play kroner. Vi gratulerer!" Seljecup takkar hovudsponsor Sparebanken Vest for å vere med å sette fokus på FairPlay-arbeidet på ein slik flott måte. Les heile saka på www.seljecup.no......


23.06: Florø 2 - Selje 7-0

Postet av Selje IL - Fotball den 23. Jun 2012

Selje tapte heile 7-0 borte mot Florø 2 fredag kveld, etter at heimelaget leia 3-0 ved pause.....

"Vi møtte eit godt lag i dag, dei var ballsikre, høgt balltempo og med gode bevegelsar. Vi jobba knallhardt, men det vart likevel litt mange mål i mot til slutt. Uansett vi er fornøgde etter vårsesongen med dei 15 poenga vi har fått. No skal vi jobbe godt i sommar og vere spennklar til haustsesongen," sa Seljetrenar Idar Taklo etter kampen.

Seljes lag: Tor Erik Selvik, Espen P. Åhjem, Rikard Rekdal, Espen Nøstdal, Aleksander Kvernevik, Martin Grøttå, Andreas Teigen, Martin Hove, Are Berstad, Kristoffer Hove, Joachim Refvik.

Benytta reservar: Atle Riksfjord, Jan Kristian Apelseth, Joachim L. Træet, Magnus Rye, Silviu Iacob, Alexander Hove Prisutdeling "Best Grasroot Leader" på Seljecup

Postet av Selje IL - Fotball den 21. Jun 2012

Høgtideleg og flott seremoni då fotballpresident Yngve Hallen føretok prisutdeling i UEFA-kåringa, "Best Grasroot Leader". På ei festpynta tribune framfor fleire hundre barn og vaksne i forkant av miniputt-turneringa søndag, fekk Atle det synlege beviset på sølv i den prestisjetunge kåringa. I tillegg vart han invitert som æresgjest i UEFA sin breiddekonferanse i Oslo til hausten. Og klubben får også 100 fotballar, sa fotballpresident Hallen. Blomster og gode ord også frå Sogn og Fjordane Fotballkrets v/Jon Georg Rutledal og frå Selje kommune v/ordførar Ottar Nygård. Fleire bilde, sjå under.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19.06: Vinnarar Seljecup 2012

Postet av Selje IL - Fotball den 20. Jun 2012

Vinnarlaga på Seljecup 2012, sjå www.seljecup.no Bildet: Selje J15/16 på Seljecup, Selje Blå vart nr.118.06: Selje - TornadoMåløy 2, 3-0

Postet av Selje IL - Fotball den 18. Jun 2012

Selje vann 3-0 mot TMFK 2 i kveld, etter å ha leia 1-0 ved pause. Les meir under........Bilde: Joachim Refvik dagens Seljespelar med hat-trick, og keeper Tor Erik Selvik hadde begge ein flott kamp. Meir om kampen på: www.haugenfotball.no 

Selje tok dermed sin femte seier for sesongen. Trenar Ola Hove var fornøgd etter kampen med laget sitt: "Vi la ned ein solid innsats heile vegen, jobba og stod på gjennom heile kampen. God kollektiv laginnsats i dag, med eit ekstra pluss til Joachim og keeper Tor Erik".

Kampfakta:

1-0    1min    Joachim Refvik

2-0    58min   Joachim Refvik

3-0    75min    Joachim Refvik (straffe)

Seljes lag: Tor Erik Selvik, Vegard Elde, Espen Nøstdal, Rikard Rekdal, Aleksander Kvernevik, Martin Hove, Kristoffer Hove, Jan Vidar Smenes, Andreas Teigen, Joachi Refvik, Are Berstad.

Benytta reservar: Atle Riksfjord, Jan Kristian Apelseth, Espen P. Åhjem, Joachim L. Træet, Martin Grøttå, Magnus Rye.

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Joachim Refvik

Dommar: Rune Haugland + Ass.dommarar: Toni Lotsberg og Runar Bjørhovde Heggedal

Tilskodarar: 71

 17.06: Ny fantastisk fotballfest!

Postet av Selje IL - Fotball den 17. Jun 2012

Seljecup 2012 vart ein ny kjempesuksess. Arrangementet har gått som smurt heile helga. Stor takk til arrangørstab og dugnadskorpset på nærare 200 frivillege. Takk også til deltakande lag for god innsats og FairPlay. I løpet av helga er det scora 1428 mål på dei 240 kampane som har blitt spelt. Resultat og tabellar, sjå Kampoppsett og resultat på www.seljecup.no


Seljecup: Kampoppsett og resultat

Postet av Selje IL - Fotball den 16. Jun 2012

På cupens heimeside finn du kampoppsettet. Der blir også lagt inn resultat, tabellar osv. frå kampane...


09.06: Selje-Flatraket 4-2

Postet av Selje IL - Fotball den 9. Jun 2012

Selje scora to mål i sluttminutta og sikra 4-2 seier i lokaloppgjeret mot Flatraket. Stillinga ved pause var 2-1 til heimelaget. Alt om kampen på www.haugenfotball.no....

29min    1-0    Joachim Refvik

43min    2-0    Joachim Refvik (straffe)

46min    2-1

57min    2-2    Kenneth Pedersen

89min    3-2    Joachim Refvik

92min    4-2    Joachim Refvik

Seljes lag: Erling Åbø, Aleksander Kvernevik, Martin Grøttå, Rikard Rekdal, Espen Nøstdal, Martin Hove, Kristoffer Hove, Frode Nøstdal, Andreas Teigen, Are Berstad, Joachim Refvik.

Benytta reservar: Jan Kristian Apelseth, Atle Riksfjord

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Joachim Refvik

Dommar: Ronny Stian Hopland

Ass.dommarar: Runar Bjørhovde Heggedal og Toni Lotsberg

Tilskodartal: 19206.06: Selje-Flatraket fredag kl.19

Postet av Selje IL - Fotball den 6. Jun 2012

Selje ynskjer Flatraket velkommen til kamp på fredag kl.19.00. I pausen skal korps/drill frå Selje og Flatraket skulekorps underhalde. Velkommen til kamp på Selje Idrettspark! 


04.06: Kampoppsett Seljecup 2012

Postet av Selje IL - Fotball den 4. Jun 2012

Kampoppsett Seljecup 2012 er no lagt ut på cupens heimeside: www.seljecup.no


01.06: Eikefjord-Selje 4-0

Postet av Selje IL - Fotball den 1. Jun 2012

Selje møtte Eikefjord på bortebane  i kveld. Selje låg under 2-0 ved pause, og tapte til slutt kampen 4-0. Litt meir om kampen under....

2min      1-0

13min    2-0

77min    3-0

94min    4-0

Selje tapte 4-0 på grasbana i Eikefjord. Trenar Ola Hove seier at Eikefjord var betre enn Selje i denne kampen. "Vi fekk ei verst tenkjeleg opning med to tidlege mål i mot. Utover omgangen hadde vi eit par store målsjansar, men utan å lukkast. Starten av 2.omgang var bra. Men så kom 3-0 og då var det gjort. 4-0 kom på overtid. Eg er godt fornøgd med at gutane held humøret og står bra på i kampen, så får vi berre prøve å komme sterkare igjen neste gong, " seier Hove. 

Seljes lag: Tor Erik Selvik, Vegard Elde, Rikard Rekdal, Martin Hove, Aleksander Kvernevik, Saron Osmundsvåg, Frode Nøstdal, Joachim L. Træet, Andreas Teigen, Espen P. Aahjem, Joachim Refvik

Benytta reservar: Kristoffer Nøstdal, Alexander Hove, Jonas Beitveit, Johannes Osmundsvåg

 

 

 

 28.05: Selje-Stryn 2, 1-3

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Mai 2012

Selje tapte på heimebane mot Stryn 2 i dag. Bortelaget vann 3-1, etter å ha leia 1-0 ved pause. Les meir under....

Tor Erik Selvik debuterte som keeper for Selje idag. Selje var best det meste av 1.omgang. Etter 15min scora Selje ved Joachim Refvik, men målet vart korrekt annulert. Etter 27min var Martin Grøttå gjennom, men skotet gjekk i stolpen og til keeper. Stryn 2 kunne gå til pause med 1-0 etter scoring etter 35min.

Selje greidde å utlikne til 1-1 i det 60min. Scoringa kom etter corner, og der Jan Vidar Smenes var sist på ballen i mølje framfor mål. Men Stryn 2 kvitterte kjapt og tok leiinga igjen i det 69.min. Derifrå og inn greidde ikkje Selje å sette det store trykket og det vart Stryn 2 som gjekk opp til 3-1 etter 86min.

Seljetrenar Ola Hove var godt fornøgd med 1.omgangen: "Då hang vi godt med, viste mykje bra spel, og hadde nok sjansar til å komme i føringa. I staden fekk Stryn 2 ei scoring, så det var litt surt å ligge under til pause. Vi kom bra i gong også i 2.omgang, og greidde å utlikne. Men så kvitterte Stryn raskt, og då mista vi litt trykket og det vart større avstandar i laget. Eg føler at dette var ein kamp der vi kunne plukka med oss poeng, men Stryn scora tre og vi berre ein gong, så då blir det tap", seier Ola Hove.  

Kampfakta:

0-1    35min    Olve Øvstetun

1-1    60min    Jan Vidar Smenes

1-2    69min    Erling Myklebust

1-3    86min     Petter Hammer

Seljes lag: Tor Erik Selvik, Aleksander Kvernevik, Espen Nøstdal, Rikard Rekdal, Andreas Teigen, Martin Hove, Are Berstad, Martin Grøttå (Frode Nøstdal frå 58min), Saron Osmundsvåg (Espen P. Aahjem frå 78min), Jan Vidar Smenes, Joachim Refvik.

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Espen Nøstdal

Dommar: Per Oddvar Lien (IL Høyang)

Ass.dommarar: Andreas Sandal (Haugen IL), Sureskumar Kathiravel (Eid IL)

Tilskodartal: 9728.05: Seljeleiar heidra før kampen

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Mai 2012

I forkant av kampen Selje-Stryn 2 vart Selje sin leiar i Fotballgruppa, heidra av eigen klubb med gode ord og blomster, i samband med UEFA-kåringa. Les under kva speaker Odd L. Drabløs sa ved markeringa.....

Atle Solheim var Norges representant i UEFA si kåring av ”The best grasrootleader of the year”. Atle fekk sølvmedalje og er dermed kåra til den nest beste fotballeiaren i Europa. Dette er ei svært høg utmerking og Atle får den for eit liv i fotballen si teneste.

Han spelte aldersfastlagd fotball i Selje før Barmøy-ferja var på plass. Dermed var det familie og lagkameratar som måtte skysse han sjøvegen til og frå kamp.

A-lagskarrieren til Atle inneheld klubbar som Selje, Sandane, Bryn og Leksvik. Atle er to gonger norgesmeister for studentlag, då han gjekk lærarskulen i Volda.

Hausten 1983 kom Atle heim til Selje. Fram til sesongslutt i 1992 spelte han 186 seriekampar for Selje og er med det nr.13 på klubben sin adelskalender.

Men det er for innsatsen etter den aktive karrieren Atle Solheim får heider og ære frå UEFA. På CV-en står mellom anna 23år som medlem i fotballgruppa. Dei 19 siste som leiar. 3 år som spelande trenar for A-laget. Trenar for aldersfastlagde lag i 22 år. Seljecupgeneral for 18.året på rad – om nokre veker.

Under Atle si leiing er Selje blitt ein breiddeklubb der FairPlay står i sentrum. FairPlay handlar om respekt og er det nokon som fortener akkurat det er det Atle Solheim. Respekt og takksemd for den enorme jobben han har lagt og legg ned for born og unge i Seljebygda.

Ein liten klubb i ei lita bygd er sett på Europakartet av ein stor leiar.

Tusen, tusen takk Atle.

Ta imot ein liten bukett i klubbfargane frå nestleiaren i fotballgruppa, Anne-Britt Drabløs Rekdal.26.05: Selje - Stryn2, mandag kl.13.00

Postet av Selje IL - Fotball den 27. Mai 2012

Mandag 28.mai (2.pinsedag) kl.13.00 er det klart for ny heimekamp, når Selje ynskjer Stryn 2 velkomne til Selje Idrettspark. Kampen var terminfesta til søndag, men Stryn bad om flytting til mandag, noko som Selje i beste "FairPlay-ånd" gjekk med på. Vi ynskjer alle velkommen til stadion!


26.05: Seljeleiar med sølvmedalje i UEFA-kåring

Postet av Selje IL - Fotball den 27. Mai 2012

Selje IL-Fotball sin mangeårige leiar, Atle Solheim, er tildelt sølvmedalje i den prestisjetunge UEFA-kåringa "Best grasrootleader". Nyheita vart offentleggjort av NFF, www.fotball.no på fredag, sjå under....... Dette er ei fantastisk gladsak for alle som har "hjertet sitt i Selje".....     
 

Hedret av UEFA

25. mai 2012 | Mathias Tjøtta Odden

UEFA kårer mer enn vinneren av Champions League. I Sogn og Fjordane bor Europas nest beste grasrotleder.

  


20.05: Bremanger-Selje 2-0

Postet av Selje IL - Fotball den 20. Mai 2012

Etter tre strake seierar i starten av årets 5.div, tapte Selje i dag 2-0 på bortebane mot Bremanger. Stillinga ved pause var 1-0 til heimelaget. Meir om kampen les under....Bilder og kampfakta sjå også www.haugenfotball.no  

Selje sine trenarar Idar Taklo og Ola Hove fortel om ein jamn kamp, der Bremanger var "hakket kvassare".

Vi var ikkje heilt på i starten, og så kom det eit litt uheldig mål i mot etter berre nokre minutt. Resten av omgangen var jamn med eit par sjansar til kvart lag, seier Taklo. I 2.omgang går Bremanger opp til 2-0, og vi klarer ikkje sette nok trykk på til å hente opp dette.

Vi hadde nokre sjansar til å score, og kunne kanskje plukka med oss eit poeng, men det var greitt at Bremanger vinn kampen. Marginane var ikkje heilt på vår side i dag, seier Ola Hove. 

Seljes lag: Erling Åbø, Espen Nøstdal, Rikard Rekdal, Aleksander Kvernevik, Andreas Teigen, Espen P. Åhjem (innb. Jonas Beitveit), Saron Osmundsvåg (innb. Idar Taklo), Vegard Elde, Martin Hove, Joachim Refvik, Martin Grøttå (innb. Joachim L. Træet).13.05: Selje-Stadlandet 8-0

Postet av Selje IL - Fotball den 13. Mai 2012

Selje utklassa i dag Stadlandet med 8-0, etter å ha leia 4-0 ved pause. Selje spelte ein svært bra kamp, der alle spelarane verkeleg leverte varene. Dagens Seljespelar, Joachim Refvik, med 4 mål var banens beste. Gledeleg også at 14-åringane Are Berstad og Magnus Rye scorar sine fyrste mål for A-laget. Dermed står Selje med 3 strake seiarar i starten av årets 5.divisjon, les meir under. Foto: Stig Høines, alt om kampen på: www.haugenfotball.no

 

Selje sine trenarar Ola Hove og Idar Taklo var strålande fornøgde etter kampen:

"I dag får vi verkeleg betalt for jobben vi i fellesskap har lagt ned i vinter og vår. Det var ein fin og fairspelt kamp. Spelarane våre var solide og konsentrerte i alt dei gjorde, og dei var fokuserte på arbeidsoppgåvene sine. Det var mange fine angrep og flotte mål som blei scora. Alle som er innpå gjer ein veldig bra jobb for laget", seier to nøgde Seljetrenarar.

Kampfakta:

1-0    6min    Joachim Refvik

2-0    18min    Joachim Refvik

3-0    22min    Martin Hove

4-0    38min    Joachim Refvik

5-0    49min    Kristoffer Hove

6-0    59min    Are Berstad

7-0    82min    Joachim Refvik

8-0    93min    Magnus Rye    

Seljes lag: Erling Åbø, Espen Nøstdal, Rikard Rekdal, Aleksander Kvernevik, Espen P. Åhjem (innb. Jan Kristian Apelseth), Saron Osmundsvåg, Martin Hove, Kristoffer Hove, Are Berstad, Joachim Refvik, Martin Grøttå (innb. Magnus Rye).

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Joachim Refvik

Tilskodartal: 14111.05: Selje-Stadlandet søndag kl.13.00

Postet av Selje IL - Fotball den 11. Mai 2012

Så er det klart for 3.serierunde, når Selje ynskjer Stadlandet velkommen til kamp, søndag kl.13.00. Selje har vunne sine to fyrste, Stadlandet tapt sine to fyrste kampar i år. Vi håpar på ein god og fairspelt kamp med mykje publikum, og ynskjer lukke til. Velkommen til stadion! 


06.05: Trenarforum på Eid lør. 12.mai

Postet av Selje IL - Fotball den 6. Mai 2012

SFFK inviterer til trenarforum på Eid 12.mai, kl.12.00-15.15, ved Jan Tore Jåstad. Praksisobjekt er uttekne jenter f.-98/99. Etter at seminaret er avslutta går 3.div.kampen Eid-TMFK med avspark kl.16 (med 4, kanskje 5, tidlegare Seljespelarar i aksjon).....Meir info. om trenarseminar, sjå under...

Trenarar i ungdomsfotballen i sone Nordfjord
Spelarar Nordfjord Jenter 98/99

Sogndal 2. mai 2012

Invitasjon til fagforum for ungdomsfotballen

SFFK ynskjer å bruke lokalfotballen vår til eit treffpunkt med auka fokus på trenar- og spelarutvikling – to sider av same sak.

Derfor inviterer vi alle interesserte trenarar i barne- og ungdomsfotballen til eit trenarforum på Eid Stadion i forkant av tredjedivisjonskampen mellom Eid og Tornado Måløy FK på Nordfjordeid laurdag 12. mai

Objekt til praksisøkta er spelarar frå Nordfjord J-98/99. Årsaka til dette er at vi ynskjer flest mogeleg klubbmiljø tilstades, og vi legg derfor stor vekt på at trenarane til alle praksisobjekta blir med på trenarforumet.

Instruktør er Jan Tore Jåstad frå SFFK

Program:

Kl 1200 – 1330 Teori - ”Fotball skal spelast – også i jentefotballen” – klubbhuset.
Kl 1345 – 1515 Praksisøkt
Kl 1600 Avspark 3. div: Eid IL vs Tornado Måløy FK

Følgjande spelarar møter ferdigskifta på Eid Stadion kl 1340:

Mia Sæbø, Stryn T&I (98)
Ida Flo, Stryn T&I (98)
Nora Øvreberg, Stryn T&I (98)
Christine Humborstad, Stryn T&I (99)
Nina Tenden, Stryn T&I (99)
Anne Sofie Auflem, Loen IL (98)
Julie Felde, Breimsbygda IL (98)
Sandra K. Sårheim, Breimsbygda IL (99)
Siri Kathrin Sårheim, Breimsbygda IL (99)
Sofie Hole, Sandane TIL (98)
Anette Melheim Jensen, Eid IL (98)
Frida Holmgren, Eid IL (99)
Iselin Ervik, Eid IL (99)
Iselin Røed, Eid IL (99)
Astrid Bjørke, Eid IL (99)
Stine Nilsen, Tornado Måløy FK (98)
Karoline Hilde, Vikane IL (99)
Anna Sætren, Selje IL (99)

Dei spelarane som ynskjer å delta på teorien er hjarteleg velkomne til det. Klubbane bekreftar oppmøte for spelarane til underteikna snarast mogeleg, og seinast onsdag 9. mai.

Vel møtt ein flott fotballdag på Eid.
Sportsleg helsing Jan Tore Jåstad, Spelar- og trenarutviklar, Sogn og Fjordane Fotballkrets06.05: Ny bestilling Selje IL- klubbkle

Postet av Selje IL - Fotball den 6. Mai 2012

Selje IL sin nye klubbkolleksjon med overtrekksdress, college-gensarar, t-skjorte osv har blitt veldig populær. Vi tek no opp ny bestilling. Frist for å komme med på neste bestilling er onsdag 9.mai. Kontakt Maj Britt, tlf. 992 95 974


04.05: Eid 2 - Selje 0-2

Postet av Selje IL - Fotball den 5. Mai 2012

Selje tok sin andre strake seier for sesongen, då laget vann 2-0 mot Eid 2 på Eid Idrettspark i kveld. Stillinga ved pause var 0-0....meir om kampen les under og sjå bilder på www.haugenfotball.no    Bildet: Målscorarar i dagens kamp

Selje kom best i gong og hadde nokre store sjansar fyrste kvarteret av kampen. Eid kom betre med, tok meir over kampen utover omgangen, og hadde også sine sjansar. Jamn 1.omgang og  0-0 ved halvtid.

Selje kom best i gong også i 2.omgang og fekk etterkvart eit lite overtak, men utan å skape dei heilt store sjansane. Joachim Refvik som skapte mykje i dag, spesielt i 2.omgang, kom åleine gjennom på eit av sine mange raid midt i 2.omgang. Skotet gjekk i Eidkeeper Jim Rune Hoddevik og i stolpen. Omgangens største sjanse så langt. I det 71min nytt raid på venstrekanten av Joachim Refvik. Eit perfekt innlegg som Espen P. Aahjem kunne breiside i mål frå 3-4 meter.

Kampen var på ingen måte avgjort, og det unge Eida-laget jobba for utlikning. Men det skulle bli Selje som igjen scora og avgjorde kampen etter 86min. Ein godt slått corner frå Andreas Teigen, heada Jan Vidar Smenes kontant i nærmaste hjørne. Dermed 0-2 og Selje tok sin andre strake seier for sesongen. Joachim Refvik var i periodar "eit angrep åleine" og fleire spelarar la ned "manns jobb". Vi vil også framheve Are Berstad (som enno ikkje har fylt 15år),debuterte sist helg og spelte ein god kamp i dag.  

Selje sine trenarar, Ola Hove og Idar Taklo, var godt fornøgde med ein ny 3-poengar og ingen baklengs for andre kamp på rad. "Vi var gode fyrste kvarteret og skapte sjansar, før Eid tok over og vi vart springande mykje i mellom. I 2.omgang hadde vi god kontroll defensivt, og vi fekk dei to måla som skulle til for å bikke kampen i vår favør. Kjekt med seier for andre helg på rad, " seier Idar Taklo.

Kampfakta:

0-1    71min    Espen P. Aahjem    (assist Joachim Refvik)

0-2    86min    Jan Vidar Smenes    (assist/corner Andreas Teigen)

Seljes lag: Erling Åbø, Andreast Teigen, Espen Nøstdal, Rikard Rekdal, Aleksander Kvernevik, Are Berstad, Martin Hove, Jan Vidar Smenes, Joachim L. Træet, Joachim Refvik, Espen P. Aahjem (Vegard Elde frå 81.min)

Dommar: Jeiki Jegathesan, Florø SK05.05: Seljeløparar med gode resulatat på 1.mailøpet

Postet av Selje IL - Fotball den 5. Mai 2012

Selje stilte med 9 gutar og 1 jente på årets 1.mailøp på Åheim. Mikal, Kennet og Are vann kvar sine klasser. Dei andre Seljeløparane gjorde det også godt....les meir under...Bildet: Mikal mot mål med 50 meter forsprang....

Seljeløparane gjorde det svært bra på 1.mailøpet også i år.

Klasse gutar 11år: nr.1 Mikal Osmundsvåg

Klasse gutar 14år: nr.1 Kennet Devik Nordpoll

Klasse gutar 15år: Are Berstad

Klasse jenter 13år: Anna N. Sætren

Dei andre Seljegutane gjorde også gode prestasjonar, i eit løp der det totalt deltok over 200 løparar med unge og eldre.

Fullstendig resultatliste på Åheim si heimeside: www.aaheim.no30.04: Selje-Hornindal 2-0

Postet av Selje IL - Fotball den 30. Apr 2012

Selje vann 2-0 mot Hornindal i kveld, etter å ha leia 2-0 ved pause. Dermed tre poeng til heimelaget og ein god start på årets sesong. Før kampstart hadde alle dei 9 aldersfastlagde laga til Selje "kick-off" med innmarsj, så kom dommartrio og dei to laga. Flott opptakt til kampen....Meir om kampen og fleire bilder, sjå under..... Les om kampen også på www.haugenfotball.no

Før kampen starta hadde Selje sine 9 aldersfastlagde lag "kick-off" med innmarsj, før dommartrio, maskotar og dei to laga entra bana. Flott opptakt til kampen! Selje satsar også i år mykje på FairPlay, og det visest på stadion!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selje fekk to lettkjøpte scoringar heilt i starten av kampen, og spelte ein god 1.omgang. Hornindal kom etter kvart betre med og kampen vart jamnspelt, med nokre sjansar til begge lag. Selje spelte ein dårlegare 2.omgang, og kampen var ikkje avgjort før dommaren bles i fløyta for full tid.

Seljetrenar Idar Taklo var fornøgd med fyrste omgangen og at alle tre poenga gjekk til heimelaget. "Det er kjekt å få ein god start på sesongen med seier", sa ein glad trenar etter kampen.

Kampfakta:

1-0    1min    Saron Osmundsvåg

2-0    5min    Jan Vidar Smenes

Seljes lag: Erling Åbø, Andreas Teigen, Espen Nøstdal, Rikard Rekdal, Vegard Elde (Are Berstad frå 65min), Saron Osmundsvåg, Kristoffer Hove, Martin Hove, Jan Vidar Smenes, Joachim Refvik, Espen P. Åhjem (Aleksander Kvernevik frå 65min).

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Erling Åbø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilskodartal: 131 

Dommartrio: "Historisk" kamp på Selje Idrettspark i dag. Etter det vi kjenner til med den yngste dommartrioen som har dømt seniorkamp på dette nivået her i fylket nokon gong. Dei tre unge dommarane (på til saman 49 år!) gjorde ein god jobb.

Dommar: Vebjørn Nord Haugland  

Ass.dommarar: Andreas Sandal og Runar Bjørhovde Heggedal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27.04: Seriestart 5.div, Selje-Hornindal på mandag

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Apr 2012

Mandag 30.april kl.19.00 er det klart for seriestart i 5.div, når Selje ynskjer Hornindal velkommen til kamp. I fjor spelte laga 2-2 i Selje, medan Hornindal vann 3-2 på heimebane. Korleis det går i serieopninga er vanskeleg å spå. Begge lag har spelt ein del treningskampar, utan at det gjev noko klart bilde på styrkeforholdet. Med ynskje om ein fairspelt og god kamp, ynskjer vi alle velkommen til seriestart på Selje Idrettspark! (Bildet: Tett og jamn kamp i fjor, foto: Stig Høines www.haugenfotball.no ) NB! Spelarar på aldersfastlagde lag møter kl. 18.30 til "kick-off" og innmarsj før kampen! 27.04: Innsamling av gamle mobilar

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Apr 2012

Selje IL samlar inn gamle mobilar som ikkje er i bruk lenger. Det heng eigne posar på butikkane i Selje der folk kan putte mobilen oppi. Det er også organisert innsamling "dør til dør" i kommunen. For kvar innsamla mobil får klubben kr.35, og du er samtidig med og sparar miljøet for avfall.  


Heimekampar og dommaroppsett våren 2012

Postet av Selje IL - Fotball den 23. Apr 2012

Nedanfor er oversikt på alle heimekampar VÅREN 2012 med oppsett dommar, og info. til dommar og lagleiar. Vi prøver så langt råd å halde lista oppdatert... Dersom det vert gjort endringar i høve oppsettet i terminlista, vert kampane utheva med raud skrift....

Dato

Klasse

Lag

Type

Kl.

Dommar(ar)

Man.16.4

G13/14

Selje - Tmfk

11ar

19

Jonas + Sofie og Johannes

Tor.19.4

G15/16

Selje - Tmfk

11ar

19

Helge Hamre

Man.23.4

G13/14

Selje - Bremanger

11ar

19

Sofie+ Jonas og Johannes

Tor. 26.4

J13/14

Selje - Eid 1

7ar

19

Emilie Silden

Man 30.4

G11

Selje Eid 1

7ar

17.30

K.Hamre

Tys 1.5 G13/14

Selje - Stryn 1

11ar

17

Jonas, Johannes og Kristoffer

Man.30.4

5. div.

Selje - Hornindal

11ar

19

Vebjørn Nord Haugland

Tor. 3.5 G12 Stadl/Selje - Eid2 7ar 18.00 (i Selje) Susanne Aarsheim

Tor. 3.5

G15/16

Selje- Skavøypoll

11ar

19.30

Helge Hamre

Man.7.5

G11

Selje - Tmfk 1

7ar

18

Are Berstad

Man 7.5

G 13/14

Selje - Eid 1

11ar

19

Sofie, Maj Britt og Kristoffer 

Ons 9.5

G 10

Selje - Tmfk

7ar

18

Sondre Åhjem

Ons 9.5

J 15/16

Selje - Stryn

11ar

19

Maj Britt , Kristoffer og Are 

Fre 11.5

J13/14

Sandane - Selje          NB! snudd til bortekamp

7ar

19

 

Søn 13.5

5 div.

Selje - Stadlandet

11ar

13

Ståle Sandal

Tir.15.5

J11

Selje - Eid

5ar

18

Martin Grøttå

Man 21.5

G11

Selje - Skavøypoll

7ar

18

Håvard Otneim

Ons 23.5

J 9/10

Selje - Stryn2

5ar

18

Sondre Åhjem 

Tor 24.5

G 15/16

Selje - Sandane

11ar

19

Helge Hamre

Man28.5

5. div

Selje - Stryn 2

11ar

13

Per Oddvar Lien

Tir 29.5

J 11

Selje - Sandane

5ar

18

Andreas Hoddevik

Ons 30.5

J 15/16

Selje - Førde2

11ar

19

Susanne, Are og Kristoffer 

Fre 1.6

J13/14

Selje - Eid 2

7ar

19

Are Berstad

Man 4.6

G11

Selje Stryn

7ar

18

Andreas Hoddevik

Ons 6.6

J 9/10

Selje - Eid 1

5ar

18

Kristoffer Aam Hamre 

Ons 6.6

J 15/16

Selje- Sandane

11ar

19

Susanne 

Tor 7.6

G15/16

Selje - Eid 2

11ar

19

Helge

Fre. 8.6

5. div

Selje - Flatraket

11ar

19

Ronny Stian Hopland

 Tir 12.6

 J11

 Selje-Stryn

5ar

 18

Andreas Hoddevik

Ons 13.6

G10

Selje - Skavøypoll

7ar

18

 Sondre Åhjem

Tys. 19.6

J13/14

Selje - Leirgulen

7ar

18

(Kampen er flytta frå 15 .06) Sondre 

Man 18.6

G 13/14

Selje - Skavøypoll

11ar

16.45

Susanne,Jonas og Johannes

Man 18.6

5. div

Selje Tmfk 2

11ar

19

Kai Inge  Fløde

Ons 20.6

J15/16

Selje - Eid

11ar

19

Kristoffer, Are og Martin G,

TIL DOMMARANE :

Sjå over oppsettet og merk deg kor tid du skal dømme. Utstyret til dømming ligg i speakerbua.Dersom du ikkje kan dømme må du sjølv finne erstattar og melde det til Anne-Britt på 95844684. Hugs at den du eventuelt byter med MÅ ha dommarkurs .

TELEFONLISTE DOMMARAR :

Maj Britt Aam Hamre 99295974

Helge Hamre 95203093

Rekruttdommarar ( kan dømme 11-ar )

Susanne Aarsheim 97981020

Jonas Beitveit 96113661

Kristoffer Aam Hamre 90658430

Håvard L.Otneim

Sofie Hove 94053606

Klubbdommarar :

Andreas Hoddevik 48225425

Johannes Osmundsvåg 95451003

Sondre Åhjem

Emilie Silden 90283953

Madelen Årsheim 47899099

Martin Grøttå 97887571

Rakel Sætren 48068534

Mariell Halsebakk 90242845

Are Berstad

TIL LAGLEIARANE :

Ber om at alle sjekkar om oppsettet stemmer. Hugs og ta kontakt med dommar i GOD TID før kampen ( 48 timar før kamp er ein god regel) . Hugs kampvert vest og fair play flagga.

OPPMENN SELJE :

5 divisjon : John Helge Andersen 91718136

G 10 Vibeke E. Grytting 99634757 / Anita Hoddevik 99704572

G 11 Helge Hamre 95203093

G 13/14 Frode Grytting 90976543

G 15/16 Magnar Osmundsvåg 95282417

J 9/10 Katrine Hatlenes 99747205

J 11 Linda Nøstdal 48044847

J 13/14 Heidi Pettersen 95177356

J 15/16 Merethe Aarsheim 9075545922.04: God dugnadsånd

Postet av Selje IL - Fotball den 23. Apr 2012

På laurdag var ein god dugnadsgjeng på 8 personar i sving på stadion og klubbhuset. Under orkanen "Dagmar" vart det meste av skilt på tribunen øydelagt. På dugnaden vart opphenga på tribuna reparerte og 30meter med nye Sparebanken Vest skilt montert. Ein gjeng var i klubbhuset og monterte tak på kontoret. Når så også ein gjeng jobba med vedlikehald i Risnakken-løypa, må det seiast at dugnadsånda lever i beste velgåande! Flott jobba! 


17.04: Ung dommardebut

Postet av Selje IL - Fotball den 18. Apr 2012

På mandag spelte Selje sitt G13/14-lag årets fyrste seriekamp. Laget spelar i 1.divisjon og møtte TornadoMåløy. Kampen enda med 4-2 seier til Selje. Dommar på kampen var Jonas Beitveit (15år), med assistentdommarane Johannes Osmundsvåg (15år) og Sofie Hove (17år). Dette var dommardebut på 11-ar seriekamp for alle saman. Jonas og Sofie er nyutdanna rekruttdommarar i år, medan Johannes er utdanna klubbdommar. Etter rapportane gjekk kampen fint. Flott jobba alle tre!


18.04: Stordugnad i fjøra ved klosteret

Postet av Selje IL - Fotball den 18. Apr 2012

Onsdag kveld hadde Selje IL stordugnad i fjøra ved klosteret. Enorme mengder trevirke og anna avfall rundt heile klostervågen, låg igjen etter orkanen "Dagmar" sine herjingar. Ein god dugnadsgjeng var samla, og etter nokre timar var området igjen rydda og fint. Flott jobba! 


14.04: Selje-Åheim 2-0

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Apr 2012

Selje vann 2-0 mot Åheim, etter å ha leia 1-0 ved pause. Begge lag hadde fleire sjansar til scoring, men det vart med desse to måla.

30min    1-0    Martin Grøttå

72min    2-0    Jan Vidar Smenes

Seljetrenar Idar Taklo var bra fornøgd etter kampen. Vi fekk ei god gjennomkøyring, spelte ein ok 1.omgang, 2.omgang var svak. Fint vi heldt 0-nullen. Vi har spelt 6 treningskampar og vi ser god utvikling i laget sidan starten i vinter.

Desse spelte for Selje:  Erling Åbø, Tor Erik Selvik, Rikard Rekdal, Andreas Teigen, Espen Nøstdal, Are Berstad, Joachim L. Træet, Joachim Refvik, Jan Vidar Smenes, Martin Grøttå, Alexander Hove, Jan Kristian Apelseth, Silviu Iacob, Jonas Beitveit, Magnus Rye, Johannes Osmundsvåg. 

Dommar: Muhamet Barlla12.04: Treningskamp Selje-Åheim laurdag kl.13

Postet av Selje IL - Fotball den 12. Apr 2012

Selje spelar sesongens 6.treningskamp på laurdag kl.13, når Åheim kjem på besøk. Forrige treningskamp mellom dei to laga var 3.mars, ein kamp som Åheim vann 2-1.


08.04: Fair Play 2012

Postet av Selje IL - Fotball den 8. Apr 2012

Fair Play er eit stort satsingsområde både i NFF og Fotballkrets. Onsdag 28.mars arrangerte SFFK, Kick Off på Skei. 31 personar var samla for å få informasjon og konkrete forslag på FairPlay-tiltak som kan gjennomførast i klubb. Sjå meir om samlinga, på www.sffk.no

Selje IL har i mange år hatt eit sterkt fokus på FairPlay. I 2011 utarbeida klubben handlingsplan og gjennomførte mange tiltak. I 2012 vil Selje IL halde fram det gode arbeidet med fokus på FairPlay, både på og utanfor bana.

 

 

 
 


03.04: Skavøypoll 2 - Selje: 2-2

Postet av Selje IL - Fotball den 3. Apr 2012

Selje spelte treningskamp mot Skavøypoll 2 tysdag kveld. Resultatet vart uavgjort 2-2, etter at Selje hadde leia 1-0 ved pause. Begge Seljemåla vart scora av Joachim Refvik. Les meir under....

Ifgl. Seljetrenar Idar Taklo var siste 30 minutta av 1.omgang veldig bra, og vi burde scora fleire mål. 2.omgang var rufsete, og Skavøypoll kunne scora fleire mål. Selje brente m.a. straffe på stillinga 1-1. Alt i alt var uavgjort eit ok resultat.

Desse spelte for Selje:  Erling Åbø, Rikard Rekdal, Andreas Teigen, Vegard Elde, Kristoffer Hove, Joachim L. Træet, Joachim Refvik, Martin Hove, Espen P. Aahjem, Martin Grøttå, Saron Osmundsvåg, Aleksander Kvernevik, Silviu Iacob, Alexander Hove, Are Berstad. 31.03: Selje-Flatraket 3-0

Postet av Selje IL - Fotball den 1. Apr 2012

Selje vann treningskampen mot Flatraket. Stillinga ved pause var 2-0, etter to scoringar av Espen P. Aahjem. Kristoffer Hove scora på straffe i andre omgang, og dermed 3-0 til Selje.


29.03: Seljecup 2012, 15.-17.juni

Postet av Selje IL - Fotball den 29. Mar 2012

Info./invitasjon Seljecup 2012, trykk på linken i venstremenyen eller www.seljecup.no Der finn du også filmtrailer til årets cup....


29.03: Treningskamp Selje-Flatraket laurdag kl.14

Postet av Selje IL - Fotball den 29. Mar 2012

Selje spelar treningskamp mot Flatraket på Selje Idrettspark laurdag kl.14.00. Forrige treningskamp der laga møttest var 25.febr., i ein kamp som Selje vann 6-2.


25.03: Svært vellukka trenarseminar i Selje

Postet av Selje IL - Fotball den 25. Mar 2012

Mark Dempsey innfridde til fulle forventningane, og gav både trenarar og spelarar ein flott fotballdag. Etter velkomst i klubbhuset med kaffi/frukt, var det ut på stadion til praksisøkt med spelargruppe. Deretter lunch m/varmrett og teoriøkt med Mark. Så var det ny praksisøkt på stadion, før seminaret vart avslutta med oppsummering, kaffi og kaker. Søndag føremiddag hadde Mark ei treningsøkt med aldersb. spelarar frå Selje, før turen gjekk tilbake til Molde. Stor takk til Mark, og til vår hovudsponsor Sparebanken Vest som fekk i stand seminaret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.03: Program for trenarseminaret laurdag

Postet av Selje IL - Fotball den 22. Mar 2012

Program for trenarseminaret med Mark Dempsey:              Kl.13.00-ca.13.50: Velkomst m/kaffi-frukt i klubbhuset + teoriøkt med Mark. Kl.14.00-15.00: Mark har 1. praksisøkt på stadion m/spelargruppe.       Kl.15.00-15.30: Lunch m/varmrett i klubbhuset.                                Kl.15.30-16.45: Mark har 2.praksisøkt på stadion m/spelargruppe.      ca.16.45-17.00: Avslutning i klubbhuset m/kaffi m.m.

Vel møtt til ein flott fotballdag i Selje!17.03: Selje vann 2-1 mot TornadoMåløy 2

Postet av Selje IL - Fotball den 17. Mar 2012

Selje vann 2-1 i treningskampen mot TornadoMåløy 2, etter stillinga 1-1 ved pause. Tor Erik Selvik debuterte for Selje....

Kampfakta:

1-0    2min    Martin Grøttå

1-1    26min  Martin Hagen

2-1    74min  Joachim Refvik

Desse spelte for Selje: Tor Erik Selvik (debut), Espen Nøstdal, Rikard Rekdal, Andreas Teigen, Joachim L. Træet, Joachim Refvik, Martin Hove, Espen P. Aahjem, Aleksander Kvernevik, Martin Grøttå, Atle Riksfjord, Silviu Iacob, Idar Taklo, Alexander Hove.           16.03: Treningskamp mot TMFK 2 kl.13.00

Postet av Selje IL - Fotball den 16. Mar 2012

A-laget spelar årets tredje treningskamp på Selje Idrettspark, laurdag 17.mars kl.13.00, Selje-TornadoMåløy 2.


13.03: Moldetrenar Mark Dempsey til Selje!

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Mar 2012


Sparebanken Vest i samarbeid med Selje IL inviterer til trenarseminar i Selje laurdag 24.mars, kl.13-17. Moldetrenar Mark Dempsey gjestar Selje, og vil køyre treningsøkt med utvalde 14-16åringar frå inviterte klubbar. Å få besøk av ein slik kapasitet er ein skikkeleg godbit, og vi forventar stor interesse for seminaret.

Invitasjon til trenarseminar

med Mark Dempsey

Sparebanken Vest og Selje IL – Fotball er svært stolte av å kunne invitere

våre samarbeidsklubbar til trenarseminar med Moldetrenar Mark

Dempsey, laurdag 24. mars.

Mark vil denne dagen gjennomføre både ein teoridel og praktiske økter med

lokale aldersbestemte spelarar. Her blir det garantert engasjement og nyttige

innspel som ein kan ta med seg i treningskvardagen.

Om Mark Dempsey

Den tidlegare hovudtrenaren og talentutviklaren for akademiet til Manchester

United, er no assistenttrenar i Molde FK og var saman med manager Ole Gunnar

Solskjær med å bidrog til at Molde henta heim eit etterlengta gull for klubben i

2011. I si aktive fotballkarriere spelte Mark i sin ungdom for Manchester United,

før turen gikk vidare til blant anna Swindon Town og Sheffield United.

tid

Laurdag 24. mars kl. 13.00–17.00

sted

Selje Stadion. Enkel servering.

påmelding

Innan fredag 16. mars til arild.hove@spv.no.

Avgrensa tal plassar.

Velkommen!

Sportsleg helsing

Sparebanken Vest

og Selje IL – Fotball

InvitasjonTerminliste 5.div

Postet av Selje IL - Fotball den 12. Mar 2012

5. divisjon avdeling 2 - Sogn og Fjordane Fotballkrets11.03: Henting av bestilt klubbutstyr på onsdag

Postet av Selje IL - Fotball den 11. Mar 2012

Klubbhuset onsdag 14.mars frå kl.19.30: vert det utdeling/henting av bestilt klubbutstyr. Kun kontant betaling. Evt. spørsmål, kontakt Maj Britt (tlf.99295974).


10.03: Vellukka trenarkurs i Selje

Postet av Selje IL - Fotball den 10. Mar 2012

Bilde frå fyrste praksisøkta laurdag på helgas trenarkurs. 7 deltakarar frå Selje og 2 frå TMFK deltok. Instruktørar på kurset var Kåre Bakke og Jon-Georg Rutledal.06.03: Nyutdanna rekruttdommarar i Selje

Postet av Selje IL - Fotball den 7. Mar 2012

Det vart eit vellukka rekruttdommarkurs i Selje fre-lør 2.-3.mars, med Rune Haugland som instruktør. 5 deltakarar frå Selje IL: Jonas Beitveit, Kristoffer Aam Hamre, Sofie Hove, Susanne Aarsheim, Håvard Otneim. I tillegg 2 frå TMFK og 5 frå Stadlandet.


07.03: Trenarkurs i Selje fre-lør 9.-10.mars

Postet av Selje IL - Fotball den 7. Mar 2012

Selje IL arrangerer trenarkurs i helga. Det er førebels påmeldt 8 deltakarar frå Selje og 2 frå TornadoMåløy. Om det skulle vere fleire som vil delta, ta kontakt på tlf.99247687 eller seljeil@online.no. Kurset startar fredag kl.17.30.


05.03: HUGS årsmøtet tysdag 6.mars kl.18.00

Postet av Selje IL - Fotball den 5. Mar 2012

Vi minner om at Selje IL har årsmøte tysdag 6.mars kl.18.00 på klubbhuset. Vi oppmodar alle medlemmar til å stille på årsmøtet. Sjå agenda for møtet lenger nede, her på sida.....


03.03: Seier og tap i treningskampar mot Åheim

Postet av Selje IL - Fotball den 3. Mar 2012

Selje og Åheim spelte i dag treningskampar på Selje Idrettspark i flott vårver. Fyrst ut var G15/16, ein kamp der Selje vann 6-2. Deretter møttest A-laga til kamp. Her vart det Åheim som gjekk sigrande ut av kampen med 2-1, etter å ha leia 2-0 ved pause. Meir om denne kampen, les under...  

Kampfakta:

19min 0-1

37min 0-2

83min 1-2 Joachim Refvik på frispark

Dommar: Rune Haugland

Fleire sjansar til begge lag i kampen, men Åheim scora to og Selje eitt, og dermed seier. Mot slutten av kampen spelte heile 4 av 1.års guttespelarane til Selje.

Desse spelte for Selje: Erling Åbø, Espen Nøstdal, Rikard Rekdal, Andreas Teigen, Joachim L. Træet, Joachim Refvik, Martin Hove, Jan Kristian Apeleseth, Aleksander Kvernevik, Alexander Hove, Are Berstad, Jonas Beitveit (debut), Martin Grøttå, Johannes Osmundsvåg (debut), Magnus Rye.02.03: Treningskampar laurdag 3.mars

Postet av Selje IL - Fotball den 2. Mar 2012

Treningskampar laurdag 3.mars på Selje Idrettspark: 

G15/16: Selje-Åheim kl.13.00. A-lag: Selje-Åheim kl.15.00.01.03: Påmelding Barnefotballkurs i Selje 9.-10.mars

Postet av Selje IL - Fotball den 1. Mar 2012

Vi har fått ein del påmeldingar, men må ha fleire deltakarar  for å kunne arrangere kurset! Påmeldingsfrist innan mandag 5.mars til seljeil@online.noeller tlf.99247687. I samarbeid med SFFK, arrangerer Selje IL Barnefotballkurs i Selje fre-lør, 9.-10.mars. Delkurs 1 (av i alt 4 delkurs) trenar C-lisens. Grunnleggjande kurs som alle trenarar/leiarar i minifotball og aldersbestemt fotball bør ha! Info. og tidsplan m.m., sjå under..... INVITASJON TIL TRENARKURS

C-lisens, delkurs 1: Barnefotballkurset

I samarbeid med SFFK arrangerer Selje IL: Barnefotballkurs

Stad: klubbhus Selje IL + stadion

Tidsplan: fredag 9.mars+ lørdag 10.mars

Fredag 9/3:

17.30-20.00 Teori

20.00-21.30 Eigenpraksis (husk treningsklede)

Laurdag 10/3:

09.00-11.30 Teori

11.30-14.00 Eigenpraksis instruksjon med objekt

14.00-16.00 Teori, oppsummering

16.00 Slutt

Pris: Gratis

Instruktør: Jon G Rutledal/Kåre Bakke

 

Innhald Barnefotballkurset, del 1:

NFF C-lisens er for deg som ønsker å ivareta alles behov med hensyn til ferdighetsutvikling og et godt miljø.

- Barnefotballens verdigrunnlag, og konsekvenser for treneren, laget og klubben

- Vite hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet

- Vite hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna

- Vite hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives

- Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene.

Barnefotballkurset er delkurs 1 (av i alt 4 delkurs), for å få trenar C-lisens. Meir om NFF trenarutdanning C-lisens, sjå www.sffk.no , under utdanning.

 29.02: Agenda årsmøte Selje IL 6.mars

Postet av Selje IL - Fotball den 29. Feb 2012

Selje IL held årsmøte tysdag 6.mars kl.18.00 på klubbhuset. Vi oppmodar alle medlemmar til å stille på årsmøtet. Sakliste, sjå under.....

AGENDA ÅRSMØTE SELJE IDRETTSLAG 06.03.2012

Stad: Klubbhuset Selje IL

Tid: kl.18.00


Godkjenning av innkalling

Valg av ordstyrer

Valg av referent

Valg av 2 personer for underskriving av protokoll

Godkjenning av agenda

Årsmeldingar: * Hovedstyret.

                           *Fotballgruppa – Barne/Ungdomsgruppa.

                           * Mosjonsgruppa.

Regnskap 2011

Kontingentar 2012

Budsjett 2012

Innkomne saker:

1. Lov for Selje Idrettslag.

2. Låneopptak til garasjeanlegg.

Valg25.02: Treningskamp Selje-Flatraket

Postet av Selje IL - Fotball den 25. Feb 2012

Laga spelte årets fyrste treningskamp, under fine forhold på Selje Idrettspark. Selje vann kampen 6-2, etter å ha leia 3-1 ved pause. Erling Åbø (keeper) spelte sin fyrste kamp for Selje. Debuterte gjorde også 1.års guttespelarane Are Berstad og Magnus Rye. Kampfakta, les under...

8min     0-1       Håvard Nyheim

16min     1-1     Joachim Refvik

21min     2-1     Aleksander Kvernevik

35min     3-1     Aleksander Kvernevik

52min     4-1     Martin Hove

55mn     5-1     Magnus Rye

82min     5-2     Håvard Nyheim

87min     6-2     Andreas Teigen

Desse spelte for Selje: Erling Åbø, Saron Osmundsvåg, Espen Nøstdal, Rikard Rekdal, Andreas Teigen, Martin Hove, Kristoffer Nøstdal, Are Berstad, Martin Grøttå, Joachim Refvik, Aleksander Kvernevik, Espen P. Aahjem, Magnus Rye, Joachim L. Træet, Alexander Hove.24.02: KM-sluttspel i Florø 3.-4.mars

Postet av Selje IL - Fotball den 24. Feb 2012

3.-4.mars er det KM-sluttspel innandørs for aldersf. lag i Florø. Selje stiller med G13/14-laget, som vann kvalifiseringa i Nordfjordhallen. Vi ynskjer laget lukke til! Sjå kampoppsettet her: KAMPOPPSETT_FLORØ   


23.02: Treningskamp mot Flatraket, lørdag kl.14

Postet av Selje IL - Fotball den 23. Feb 2012

A-laget spelar årets fyrste treningskamp, Selje-Flatraket, på laurdag kl.14.00  Selje Idrettspark.


23.02: Invitasjon til Seljecup 2012 er klar!

Postet av Selje IL - Fotball den 23. Feb 2012

Invitasjon til årets Seljecup, 15.-17.juni er klar for utsending. Info., påmelding osv., sjå cupens heimeside: www.seljecup.no


21.02: Rekruttdommarkurs i Selje 2.-3.mars

Postet av Selje IL - Fotball den 21. Feb 2012

SFFK arrangerer, i samarbeid med Selje IL, rekruttdommarkurs i Selje fredag 2. og laurdag 3.mars. Instruktør: Rune Haugland. 16 stk. er påmeldt til kurset: TornadoMåløy (6), Selje (5), Stadlandet (4), Haugen (1).


14.02 / 21.02: Trenarkurs 9.-10.mars i Selje

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Feb 2012

I samarbeid med SFFK, arrangerer Selje IL Barnefotballkurs i Selje fre-lør, 9.-10.mars. Delkurs 1 (av i alt 4 delkurs) trenar C-lisens. Grunnleggjande kurs som alle trenarar/leiarar i minifotball og aldersbestemt fotball bør ha! Info. og påmelding, sjå under.....

 

 INVITASJON TIL TRENARKURS

C-lisens, delkurs 1: Barnefotballkurset

I samarbeid med SFFK arrangerer Selje IL: Barnefotballkurs

Stad: klubbhus Selje IL + stadion

Tidsplan: fredag 9.mars+ lørdag 10.mars

Fredag 9/3:

17.30-20.00 Teori

20.00-21.30 Eigenpraksis (husk treningsklede)

Laurdag 10/3:

09.00-11.30 Teori

11.30-14.00 Eigenpraksis instruksjon med objekt

14.00-16.00 Teori, oppsummering

16.00 Slutt

Pris: Gratis

Instruktør: Jon G Rutledal/Kåre Bakke

PÅMELDING TIL SFFK v/Per Are Verlo

Mvh

Per Are Verlo

Klubbutviklar SFFK

tel: 57 62 87 06 / 91 14 38 35

perare.verlo@fotball.no

Alle trenarar i minifotball og aldersbestemt fotball BØR ha dette kurset!

Det må vere minst 8-10 stk. for å kunne arrangere kurset. Alle utgifter for Selje IL sine trenarar/leiarar, vert betalt av klubben.

For trenarar Selje IL: påmelding snarast og seinast innan mandag 5.mars til: Atle Solheim seljeil@online.no    tlf. 992 47 687

Innhald Barnefotballkurset, del 1:

NFF C-lisens er for deg som ønsker å ivareta alles behov med hensyn til ferdighetsutvikling og et godt miljø.

- Barnefotballens verdigrunnlag, og konsekvenser for treneren, laget og klubben

- Vite hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet

- Vite hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna

- Vite hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives

- Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene.

Barnefotballkurset er delkurs 1 (av i alt 4 delkurs), for å få trenar C-lisens. Meir om NFF trenarutdanning C-lisens, sjå www.sffk.no , under utdanning.11.02: Vellukka treningssamling for A-laget

Postet av Selje IL - Fotball den 11. Feb 2012

Selje A-lag har hatt ei god treningssamling denne helga. Internkampar både fredag og laurdag på full bane, med fine speleforhold. Laurdagen starta med felles frukost i klubbhuset og spelarmøte, før treninga. Trenarane Ola og Idar har fått til ein flott start på årets sesongoppkøyring, sidan dei begynte etter nyttår.  


11.02: Lagleiarmøte på Eid mandag 13.februar

Postet av Selje IL - Fotball den 11. Feb 2012

Lagleiarmøte på Eid mandag 13.februar kl.18.00 for aldersfastlagde lag. På agendaen er aktuell info. får Fotballkretsen, og gjennomgang av framlegg til avdelingsoppsett for aldersfastlagde klasser. Det er ynskjeleg at ein repr. frå kvart lag stiller. 


04.02: Småguttelaget til topps i KM-kvalifisering

Postet av Selje IL - Fotball den 5. Feb 2012

Selje sitt småguttelag i klasse G13/14 imponerte og vann KM-kvalifiseringa for Nordfjord i dag, etter 5-2 i finalen mot Eid 1. Vi gratulerer!


01.02: Flott trenarforum!

Postet av Selje IL - Fotball den 1. Feb 2012

Selje IL, Fotball gjennomførte trenarforum onsdag kveld for aldersfastlagde lag. 17 trenarar, oppmenn, leiarar var samla. Det vart ei god økt, med fokus på den nye sportsplanen i klubben. Ola Hove har gått i bresjen og presenterte planen. Det vart også tid til spørsmål og innspel. Alt i alt ei svært vellukka samling. Neste trenarforum blir i mars, dato ikkje klar endå.    


31.01: Selje med 4 lag på innandørs-KM

Postet av Selje IL - Fotball den 31. Jan 2012

Kvalifisering innandørs-KM vert arrangert i Nordfjordhallen og på 4 andre stader i Sogn og Fjordane, på laurdag og søndag. Selje stiller med desse 4 laga i Nordfjordhallen, der Skavøypoll IL er tekninsk arrangør: G13/14, J13/14, G15/16, J15/16. Vi ynskjer laga lukke til! Sluttspel i årets innandørs-KM vert arrangert i Florø 3-4.mars.  


22.01: TRENARFORUM onsdag 1.februar kl.18

Postet av Selje IL - Fotball den 23. Jan 2012

Selje IL, Fotball inviterer til trenarforum i klubbhuset onsdag 1.februar kl.18-20. Målgruppe: klubbens trenarar + oppmenn på aldersbestemte lag, frå lillegut/lillejente og eldre. Ola Hove vil ha det faglege opplegget for økta. Enkel servering. Vel møtt!


15.01: BINGO kvar søndag kl.17.00

Postet av Selje IL - Fotball den 16. Jan 2012

Selje IL v/Barne-Ungdomsgruppa arrangerer bingo i klubbhuset: kl.17.00, kvar søndag framover: 15.01,22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 26.02. Bingo er ein populær aktivitet som samlar mykje folk. Salg av kaffi og vafler. Merk lotteritilsynets reglar om at personar under 18år skal vere i følgje med ein vaksen. Vel møtt!


16.01: Selje med 13 lag på SparebankenVest cup

Postet av Selje IL - Fotball den 16. Jan 2012

Selje stiller med mange lag på årets SparebankenVest cup i Nordfjordhallen, som har  rekordpåmelding med 141 lag. Selje har med 13 lag: G7, G8, G9, G10, G11, J11/12, G12, J13/14, G13/14 (2lag), J15/16, G15/16 (2 lag). Kampoppsett, sjå TornadoMåløy si heimeside: www.tmfkfotball.no 


11.01: Utlevering/sal av klubbutstyr på tysdag

Postet av Selje IL - Fotball den 11. Jan 2012

No er den nye klubbkolleksjonen til Selje Idrettslag klar! På tysdag 17.januar kl.18.00-20.00 vert det utlevering på klubbhuset, til alle som har bestilt klubbutstyr. Hugs kontant betaling.