Reglement og dispensasjonar

  • Dispensasjonar/overårige: Spelar som i seriespel har godkjent løyve/dispensasjon kan delta , jmfr. Breiddereglement NFF §2.3 (unntak frå krava til alder) og §2.4 (dispensasjon frå krava til alder).

På 5-ar/7-ar lag maksimum 1 spelar overårig/med dispensasjon på bana samtidig.

I særlege tilfelle kan cupen innvilge unntak frå reglane. Vi minner om at bruk av spelarar med dispensasjon er siste utveg, ikkje for å styrke laget sportsleg, men for å gje den einskilde spelar eit tilbod.

  • Samansette lag i kretsserien: må saman med påmeldinga vedlegge stadfesting frå eigen krets om at laget også spelar som eit samansett lag i kretsserien.
  • Ein spelar kan berre spele på eit lag i same klasse.