Påmelding/tidsfristar/betaling

Seljecup brukar å bli fullbooka. Ver difor tidleg ute med påmeldinga, ”fyrst til mølla….”gjeld. 

* 25.april: Siste påmeldingsfrist 10-17år

Påmelding via link  i Profixio på vår heimeside: www.seljecup.no 

eller send mail til post@seljecup.no Laga vert registrert etter tidspunktet for innbetalt påmeldingsavgift. 

* 20.mai: Siste påmeldingsfrist 6-9år

Påmeldingsfrist til "Kongleriket"-turnering søndag 16.juni. Påmelding via link i Profixio.

*  Innan 15.mai: Betaling 

Frist for betaling av individuell deltakaravgift (A- eller C-kort) er 15.mai. Dersom det blir innbetalt for lite eller for mykje på førehand i høve antal spelarar, kan dette rettast opp seinare og/eller ved innsjekking på cupen.

Påmeldingsavgift (kr.800,- pr. lag) vert ikkje refundert dersom eit lag trekkjer seg etter 15.mai.

*  Innan 1.juni: Kampoppsett

Kampoppsett vert sendt ut innan 1.juni. Lag som evt. trekkjer seg etter dette, kan ikkje gjere rekning med å få refundert innbetalt individuell deltakaravgift (A- eller C-kort).