Hovudturneringa med klasser frå 10-17 år er frå fredag-søndag (avslutning ca.kl.14.00).
 Mini-turneringa ”Kongleriket” med klasser frå 6-9 år, går på søndag frå ca.14.00-18.00. 

Miniklasser: G6, G7, J6, J6, J7 (3-ar) og G8, G9, J8, J9 (5-ar)

I miniklassane vert turneringa avvikla på søndag 12. juni. Alle laga spelar minst 3 kampar. Vi oppfordrar klubbane om å melde på reine minijentelag. For å gje eit best mogeleg kamptilbod kan einskilde klassar bli slegne saman, dersom antal påmelde lag tilseier det.

Sogn og Fjordane Fotballkrets si terminfesta mini-turnering, ”Kongleriket”, inngår som ein del av Seljecup 2022. Vi ynskjer også andre klubbar velkomne med minilag. I 2019. deltok det 77 mini-lag på Seljecup.


Klassane: G10, J10, G11, J11, G12, J12 (7-ar) 

For overnattande lag vil kampane i utgangspunktet gå på laurdag og søndag, med totalt ca. 5 kampar. For ikkje overnattande lag vil kampane i utgangspunktet bli avvikla på laurdag med minst 3 kampar. 


Klassane: J13, G13, J14, G14 (7-ar)

Etter innleiande kampar med gruppespel på laurdag, vert det sluttspel på søndag. Dersom mange nok lag vert det både A- og B-sluttspel. Dersom for få lag vil ein vurdere å slå saman 13/14år til ei klasse.


Klassane: J15/16/17, G15/16/17 (7-ar)

Kampane vert i utgangspunktet spelt fredag kveld.