Velkommen til Seljecup 2020!


KORONA: Vi inviterer til Seljecup og åpnar for påmelding, sjølv om situasjonen er svært usikker på kva som vil skje frå mai og utover våren. Invitasjon/påmelding er under føresetnad av at det vil vere råd å arrangere Seljecup 12-14.juni. Dersom Seljecup må avlysast på eit seinare tidspunkt pga. koronatiltak, så vil vi refundere alle innbetalingar av lagsavgift og deltakaravgift.


Selje Idrettslag har gleda av å ynskje velkommen til Seljecup for 26. gong til vår tradisjonsrike og svært populære cup. I fjor vart det sett deltakarrekord med nesten 160 lag, over 1200 spelarar frå over 30 klubbar, hovudsakleg frå Sogn og Fjordane, Sunnmøre og Hordaland.

turneringa. Det løner seg difor å vere tidleg ute med påmeldinga, «først til mølla......»
Vi håpar på ein ny cupsuksess med fotball, vennskap og glede. La oss alle hjelpe kvarandre til FairPlay både på og utanfor bana. Selje IL har i mange år hatt eit stort fokus på FairPlay. På bakgrunn av dette har klubben tre gonger vore kåra til «Årets FairPlay-klubb» i Sogn og Fjordane. Seljecup har også fokus på FairPlay, noko som vil vise igjen under cupen.

ynskjer også andre klubbar velkomne med minilag. I 2019 deltok det 77 mini-lag på Seljecup.

Klassane: G10, J10, G11, J11, G12, J12 (7-ar) For overnattande lag vil kampane i utgangspunktet gå på laurdag og søndag, med totalt ca. 5 kampar. For ikkje overnattande lag vil kampane i utgangspunktet bli avvikla på laurdag med minst 3 kampar.

Klassane: J13, G13, J14, G14 (7-ar) Etter innleiande kampar med gruppespel på laurdag, vert det sluttspel på søndag. Dersom mange nok lag vert det både A- og B-sluttspel. Dersom for få lag vil ein vurdere å slå saman 13/14år til ei klasse.

Klassane: J15/16/17, G15/16/17 (7-ar) Kampane vert i utgangspunktet spelt fredag kveld med avsluttande finalar. Dersom mange lag vert det både A- og B-sluttspel, og muligheit for kampar også på laurdag.

Kampar, overnatting, matservering og alle aktivitetar føregår i og omkring Selje Idrettspark. Kamptidspunkta vert så langt råd tilpassa reiseavstand og ynskje frå klubbane. Vi gjer merksam på at vi må sette ei øvre grense for kor mange lag som kan delta i


Velkommen til årets fotballfest i Selje!


Levert av IdrettenOnline