28.10: Selje satsar på dommarar og arrangement

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Okt 2011

Selje har i mange år hatt sterkt fokus på å ha gode kamparrangement. I 2011 har klubben også hatt auka fokus på dommar. Det har bl.a. resultert i assistentdommarar på alle seniorkampar, og med det har klubben vore med å gje opplæring til unge dommaraspirantar. I aldersbestemte kampar har det blitt nytta klubbens eigne klubbdommarar, bortsett frå i ein del 11-ar kampar i gutte- og smågutte, der ein har måtta leige dommar utanfrå. Sjå eiga sak 28.10 på www.haugenfotball om Selje og dommarar 2011.......

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.